Jyrki Katainen valittu EU:n parhaaksi valtio­va­rain­mi­nis­te­riksi – kokoomus.fi
MENU
Jyrki Katainen valittu EU:n parhaaksi valtio­va­rain­mi­nis­te­riksi

Jyrki Katainen valittu EU:n parhaaksi valtio­va­rain­mi­nis­te­riksi

Julkaistu: 23.11.2008 Uncategorized

Britti­lehti vertaili 19 EU-maan valtio­va­rain­mi­nis­te­reitä kolmella kritee­rillä: maan kansan­ta­louden kehit­ty­mi­sellä, talouden vakau­della ja minis­terien henki­lö­koh­tai­silla poliit­ti­silla kyvyillä.

Lehden mukaan Suomi on ollut poikkeus talouden epäva­kau­desta kärsi­vässä Euroo­passa.

Lisää asiasta sekä mm. Financial Times’in Jyrki Katai­sesta tekemä video­haas­tattelu löytyvät Financial Times’in sivulta.


Kokoomus.fi