Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jyrki Katai­nen: Pidem­millä työurilla hyvin­voin­tia

Jyrki Katai­nen: Pidem­millä työurilla hyvin­voin­tia

Julkaistu:

Eläke­työ­ryh­mien työtä on uuti­soitu viime viik­koina jänni­tys­näy­tel­män tavoin. Päähuo­mio on välillä kiin­nit­ty­nyt enem­män­kin siihen, kuka kiis­te­lee kenen­kin kanssa kuin mistä oikein on pohjim­mil­taan kysy­mys. Kyse on siitä, että väes­tön ikään­tyessä nopeasti hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme palve­lu­jen ja tulon­siir­to­jen rahoi­tus ei ole enää kestä­vällä pohjalla. Jos julki­sen talou­den vakau­delle ei tehdä jota­kin, ajau­tuu Suomi tule­vina vuosi­kym­me­ninä velka­kier­tee­seen.

Lue Katai­sen Turun Sano­missa 2.2.2010 julkaistu kirjoi­tus koko­nai­suu­des­saan Jyrkin sivuilta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content