Jyrki Katainen: Perus­tuslain uudistus ei ole pelin politiikkaa – kokoomus.fi
MENU
Jyrki Katainen: Perus­tuslain uudistus ei ole pelin politiikkaa

Jyrki Katainen: Perus­tuslain uudistus ei ole pelin politiikkaa

Julkaistu: 08.02.2010 Uncategorized

Perus­tus­lakia uudis­ta­valla työryh­mällä oli nyt hyvä hetki tarkas­tella, toimiiko perus­tus­la­kimme käytän­nössä niiden periaat­teiden mukai­sesti, jotka nykyistä perus­tus­lakia valmis­tel­taessa linjattiin. Vuoden 2000 perus­tus­la­ki­uu­dis­tuk­sessa linjana oli parla­men­ta­rismin vahvis­ta­minen ja toimi­val­tojen selkeyt­tä­minen.

Hetki tarkas­teluun oli nyt sopiva, koska valta­oi­keuksia ei ole sopivaa muuttaa kesken istuvan presi­dentin kauden. Koska vuonna 2012 valitaan joka tapauk­sessa uusi presi­dentti, oli sopiva nivel­kohta tarkis­tuk­sille nyt. Seuraava sopiva mahdol­lisuus perus­tuslain toimi­vuuden tarkas­teluun on ehkä vasta vuonna 2024.

Lue koko kirjoitus Jyrkin päivä­kir­jasta.


Kokoomus.fi