• FI
 • SV
 • MENU
  Jyrki Katai­nen: Perus­tus­lain uudis­tus ei ole pelin poli­tiik­kaa
  Twiittaa

  Jyrki Katai­nen: Perus­tus­lain uudis­tus ei ole pelin poli­tiik­kaa

  Julkaistu: 08.02.2010 Uncategorized

  Perus­tus­la­kia uudis­ta­valla työryh­mällä oli nyt hyvä hetki tarkas­tella, toimiiko perus­tus­la­kimme käytän­nössä niiden peri­aat­tei­den mukai­sesti, jotka nykyistä perus­tus­la­kia valmis­tel­taessa linjat­tiin. Vuoden 2000 perus­tus­la­ki­uu­dis­tuk­sessa linjana oli parla­men­ta­ris­min vahvis­ta­mi­nen ja toimi­val­to­jen selkeyt­tä­mi­nen.

  Hetki tarkas­te­luun oli nyt sopiva, koska valta­oi­keuk­sia ei ole sopi­vaa muut­taa kesken istu­van presi­den­tin kauden. Koska vuonna 2012 vali­taan joka tapauk­sessa uusi presi­dentti, oli sopiva nivel­kohta tarkis­tuk­sille nyt. Seuraava sopiva mahdol­li­suus perus­tus­lain toimi­vuu­den tarkas­te­luun on ehkä vasta vuonna 2024.

  Lue koko kirjoi­tus Jyrkin päivä­kir­jasta.