Jyrki Katainen: Hyvä työelämä ja vanhemmuus – kokoomus.fi
MENU
Jyrki Katainen: Hyvä työelämä ja vanhemmuus

Jyrki Katainen: Hyvä työelämä ja vanhemmuus

Julkaistu: 08.10.2010 Uncategorized

Työpai­koista, työurista ja työelä­mästä on viime aikoina keskus­teltu paljon. Hyvä niin. Nämä kaikki vaikut­tavat toisiinsa ja kaikissa on paljon tehtävää. Tarvit­semme uutta kasvua, joka luo uusia työpaikkoja. Tarvit­semme tulevai­suu­dessa myös nykyistä pidempiä työuria, jotta pystymme kehit­tämään hyvin­voin­tiyh­teis­kuntaa. Jotta taas voimme ja saamme tehdä pidempään töitä, pitää puuttua työelämän ongel­ma­kohtiin.

Lue koko kirjoitus Jyrkin sivujen päivä­kir­jasta.


Kokoomus.fi