• FI
 • SV
 • MENU
  Jyrki Katai­nen: Hyvä työelämä ja vanhem­muus
  Twiittaa

  Jyrki Katai­nen: Hyvä työelämä ja vanhem­muus

  Julkaistu: 08.10.2010 Uncategorized

  Työpai­koista, työurista ja työelä­mästä on viime aikoina keskus­teltu paljon. Hyvä niin. Nämä kaikki vaikut­ta­vat toisiinsa ja kaikissa on paljon tehtä­vää. Tarvit­semme uutta kasvua, joka luo uusia työpaik­koja. Tarvit­semme tule­vai­suu­dessa myös nykyistä pidem­piä työuria, jotta pystymme kehit­tä­mään hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa. Jotta taas voimme ja saamme tehdä pidem­pään töitä, pitää puut­tua työelä­män ongel­ma­koh­tiin.

  Lue koko kirjoi­tus Jyrkin sivu­jen päivä­kir­jasta.