Kokoomus.fi
Jyrki Katainen Euroopan Kansan­puo­lueen puolue­ko­kouk­sessa Varso­vassa 29-30.4.2009

Jyrki Katainen Euroopan Kansan­puo­lueen puolue­ko­kouk­sessa Varso­vassa 29-30.4.2009

Julkaistu: 29.4.09 Uutiset

Varso­vassa on koolla yli 3 300 euroop­pa­laisten keskus­ta­oi­keis­to­puo­lueiden edustajaa. Kokousta isännöivät EPP:n puheen­johtaja Wilfred Martens ja Puolan päämi­nisteri Donald Tusk. Paikalla ovat myös mm. Euroopan komission puheen­johtaja José Manuel Barroso, Saksan liitto­kansleri Angela Merkel, Ranskan päämi­nisteri Francois Fillon ja Ruotsin päämi­nisteri Fredrik Reinfeldt.

Ennätyk­sel­lisen suuren puolue­ko­kouksen tärkein tehtävä on hyväksyä EPP:n vaalioh­jelma tuleviin Euroopan parla­mentin vaaleihin, jotka käydään Suomessa 7. kesäkuuta.

- EPP on Euroopan vahvin poliit­tinen liike ja se tulee olemaan suurin myös EU-vaalien jälkeen. On ensiar­voisen tärkeää, että Kokoomus toimii aktii­vi­sesti koko maanosan tärkeim­mässä poliit­ti­sessa ryhmässä, Katainen toteaa Varso­vassa.

Myös EPP:n valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­ryhmän puheen­joh­tajana toimiva Katainen käyttää kokouk­sessa taloutta ja elvytystä koskevan puheen­vuoron.

- EPP:llä on erittäin suuri vastuu markki­na­ta­louden pelisään­töjen uudis­ta­mi­sessa eikä meillä ole asenneon­gelmaa suhteessa markki­na­ta­louteen. Emme heitä sitä romukoppaan vain siksi, että joku on käyttänyt sitä väärin. Huonosti säädellyt markkinat ja joidenkin ihmisten ahneus on saanut pahaa jälkeä aikaan. Markki­na­talous tarvitsee vastuul­liset globaalit pelisäännöt. Rahoi­tus­mark­ki­noille on saatava sama tuote­vastuu kuin millä tahansa muulla alalla. Yksikään lääke tai auto ei pääse markki­noille ellei se täytä kritee­reitä. Vaadin kokouk­sessa koko Euroopan laajuisia stres­si­testejä suurim­mille pankeille: Euroopan talous ei voi kestä­vällä tavalla elpyä ilman että luottamus pankki­sek­to­rilla palautuu, Katainen toteaa.

Lisätietoja:

Erityi­sa­vustaja Juho Romak­ka­niemi, gsm 0400 505 269.


Kokoomus.fi