Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Huip­pu­ko­kous­tun­nel­mia

Huip­pu­ko­kous­tun­nel­mia

Julkaistu:

Osal­lis­tun pari kertaa vuodessa EU:n huip­pu­ko­kouk­siin, joka on normaa­listi tarkoi­tettu päämi­nis­te­reille ja muille valtioi­den päämie­hille. Ero kuukausit­tais­ten valtio­va­rain­mi­nis­te­rei­den kokouk­sen (Ecofin) ja EU-huip­pa­rin välillä on aika iso. Jälkim­mäi­sessä käyte­tään paljon ylei­siä ja ympä­ri­pyö­reitä puheen­vuo­roja (tämä ei koske Suomen puheen­vuo­roja), kun taas Ecofi­nissä keskus­te­lut ovat pääsään­töi­sesti konkreet­ti­sia ja päätök­sen­te­koon johta­via.
EU:n huip­pari kokoaa Brys­se­liin suuria laumoja halli­tus­ten asian­tun­ti­joita, jotka toimi­vat käytä­villä, muok­kaa­vat maiden kanto­jen mukai­sia päätel­miä ja neuvot­te­le­vat epävi­ral­li­sesti kokous­ten aikana. Ecofi­nissä sen sijaan käytä­vä­kes­kus­te­lut ovat vähäi­sem­piä ja varsi­nai­set vään­nöt käydään itse kokous­sa­lissa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content