Kokoomus.fi
Hei, me puhutaan ulkopo­li­tiikkaa!

Hei, me puhutaan ulkopo­li­tiikkaa!

Julkaistu: 20.2.09 Uutiset

Kokoomus järjestää kevään 2009 aikana koko maan kattavan Hei, me puhutaan ulkopo­li­tiikkaa ?kiertueen, jonka tarkoi­tuksena on virittää keskus­telua ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiikan erilai­sista kysymyk­sistä. Kiertue käynnistyy Jyväs­ky­lästä ma:na16.2.

Puheen­johtaja Jyrki Katainen: - Kyseessä on kaikille avoin kiertue. Idea syntyi siitä, että kävely­ka­duilla ja ostareissa kiertäes­sämme olemme huomanneet, että ihmiset haluavat puhua myös kansain­vä­li­sistä asioista ja ulkopo­li­tii­kasta.

Kokoo­muksen mielestä ulkopo­liit­tinen keskustelu ei ole pelkästään pienen eliitin yksinoikeus. On korkea aika pudottaa ulkopo­li­tiikka kiellet­tyjen puhee­nai­heiden listalta. Tärkeintä on, että löytyy sekä keskus­telua että keskus­te­li­joita. Sana on vapaa ja jokaisen sana yhtä painava, oltiinpa sitten puolesta, vastaan, tai jotain siltä väliltä.

Katainen: - Ulkopo­li­tii­kasta pitää karistaa ylenpalt­tinen herran­pelko. Ihan kuin eläkkeistä tai autove­rosta, ihmisillä pitää olla mahdol­lisuus sanoa mieli­pi­teensä myös ulkopo­li­tii­kasta ja kuulla suoraan polii­ti­koilta vastauksia kysymyk­siinsä?.

Kiertu­eelle jalkau­tuvat: puheen­johtaja Jyrki Katainen, ulkomi­nisteri Alexander Stubb, puolus­tus­mi­nisteri Jyri Häkämies, ulkoasian­va­lio­kunnan puheen­johtaja Pertti Salolainen, kansan­edustaja Ilkka Kanerva, eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Pekka Ravi, viestin­tä­mi­nisteri Suvi Lindén ja asunto­mi­nisteri Jan Vapaa­vuori. Lisäksi tilai­suuksiin osallistuu Kokoo­muksen eurovaa­lieh­dok­kaita. Tilai­suudet järjes­tetään pubeissa ja kahvi­loissa.

Kiertueen ohjelma helmikuun ja maaliskuun alun osalta:

- ma 23.2. Turku, Ravintola Old Bank (Aurakatu 3) klo 18.00 alkaen ? mukana Ilkka Kanerva
- ke 25.2. Tampere, Paapan Kapakka (Koskikatu 9) klo 19.00 alkaen ? Alexander Stubb
- ma 2.3. Hämeen­linna, Olutra­vintola Birger (Raati­huo­neenkatu 9) klo 17.00 alkaen ? mukana Jyri Häkämies
- ma 9.3. Espoo, Club Fennia (kauppa­keskus Sello) klo 18.00 alkaen ? mukana Alexander Stubb

Lisäksi tapah­tumia järjes­tetään: 10.3. Kouvola, 10.3. Rovaniemi, 16.3. Kokkola, 19.3. Oulu, 23.3. Mikkeli, 26.3. Joensuu. Porin, Kuopion, Lappeen­rannan ja Kajaanin tapah­tumien päivä­määrät ovat vielä auki. Kiertueen kotisi­vuilta www.heimepuhutaanulkopolitiikkaa.fi löytyvät kiertue­ta­pah­tumien aikataulut sekä kiertueen edetessä kuva- ja video­tal­tiointeja tapah­tu­mista.

Jo järjes­tetyt tilai­suudet:
- ma 16.2. Jyväskylä, Old Brick?s Inn (Kauppakatu 41) klo 19.00 alkaen ? mukana Jyri Häkämies
- to 19.2. Helsinki, Paino­baari (Postikuja 2) klo 18.00 alkaen ? mukana Jyrki Katainen
Lisätietoja:

Puolue­sih­teeri Taru Tujunen, gsm 050 3579 418
Viestin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

www.heimepuhutaanulkopolitiikkaa.fi
localhost:5000


Kokoomus.fi