Hei, me kaikki puhutaan maahan­muu­tosta! -kiertue käynnistyy 24.4.2010 – kokoomus.fi
MENU
Hei, me kaikki puhutaan maahan­muu­tosta! -kiertue käynnistyy 24.4.2010

Hei, me kaikki puhutaan maahan­muu­tosta! -kiertue käynnistyy 24.4.2010

Julkaistu: 22.04.2010 Uncategorized

Suoma­laiset haluavat puhua maahan­muu­tosta. Internet pursuaa maahan­muut­to­kes­kus­telua. Palau­tetta on puolesta ja vastaan, ja mieli­piteet jakau­tuvat ? jyrkästi. Maahan­muu­tosta ei yleensä keskus­tella ilman tunne­ryöppyä.
Uskomme tunne­kuo­huisen suhtau­tu­misen kertovan siitä, että aiheesta ei ole osattu keskus­tella. Olemme olleet neuvot­tomia sen suhteen, kuinka asiasta tulisi keskus­tella, vai pitäisikö keskus­tella lainkaan.

Maahan­muut­to­kes­kus­te­lussa on sallittava erilaiset mieli­piteet. Jokai­sella on ymmär­rettävä tarve tulla kuulluksi. Tämä ei silti tarkoita rasismin hyväk­sy­mistä missään muodossa. Siksi Kokoomus ja Kansal­liset Maahan­muut­tajat ry pitävät tärkeänä, että kaikilla on mahdol­lisuus osallistua yhdessä keskus­teluun.

Maahan­muut­to­kes­kus­te­lussa tulee pitää huolta siitä, että kaikki saavat äänensä kuuluviin ja että meillä on paitsi mieli­pi­teitä, myös ymmär­rystä itse asiasta eli ihmisistä.

Kokoomus ja Kansal­liset Maahan­muut­tajat ry haluavat, että keskus­teluun osallis­tuvat sekä synty­pe­räiset suoma­laiset että maahan­muut­tajat. Kokoon­nutaan kaikki saman katon alle, kuunnellaan toistemme huolia, toiveita ja kokemuksia, ja opitaan yhdessä tuntemaan toinen toisemme paremmin. Keskus­te­le­malla syntyvät nimittäin kunnioitus ja ymmärrys, ja ymmär­ryk­sestä on enää lyhyt matka ratkai­suihin. Joten terve­tuloa mukaan, olitpa sitten Juupa­joelta, Tulimaasta tai jostain siltä väliltä!

Jokai­sessa kiertueen tapah­tu­massa on mukana Kokoo­muksen ministeri kuunte­le­massa ja keskus­te­le­massa osallis­tujien kanssa.

HEI, ME KAIKKI PUHUTAAN MAAHANMUUTOSTA! ?KIERTUEEN TAPAHTUMAT:

- LA 24.4. ULKOMINISTERI ALEXANDER STUBB, HELSINKI, VANHAN KUPPILA KLO 14-15
- LA 24.4. VIESTINTÄMINISTERI SUVI LINDÉN, OULU, CAFÉ SAARA (OS. KIRKKOKATU 2) KLO 11.30
- LA 15.5. VALTIOVARAINMINISTERI JYRKI KATAINEN, TURKU, KAUPPATORI, KLO 13 - TI 18.5. ASUNTOMINISTERI JAN VAPAAVUORI, ESPOO, KAUPPAKESKUS ISO OMENA, KLO 17
- LA 22.5. SISÄMINISTERI ANNE HOLMLUND, PORI (kellonaika ja paikka ilmoi­tetaan lähiviik­koina localhost:5000/ajankohtaista -sivuilla)
- LA 29.5. PERUSPALVELUMINISTERI PAULA RISIKKO, VAASA (kellonaika ja paikka ilmoi­tetaan lähiviik­koina localhost:5000/ajankohtaista -sivuilla)
- LA 29.5. OPETUSMINISTERI HENNA VIRKKUNEN, VANTAA (kellonaika ja paikka ilmoi­tetaan lähiviik­koina localhost:5000/ajankohtaista -sivuilla)
- LA 29.5. PUOLUSTUSMINISTERI JYRI HÄKÄMIES, LAHTI (kellonaika ja paikka ilmoi­tetaan lähiviik­koina localhost:5000/ajankohtaista -sivuilla)

Järjestäjä: Kokoomus ja Kansal­liset Maahan­muut­tajat ry.

Lisätietoja Kansal­liset Maahan­muut­tajat ry:stä: http://www.kansallisetmaahanmuuttajat.fi/

Tiedo­tus­vä­li­neiden edustajat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita Hei, me kaikki puhutaan
maahan­muu­tosta ?kiertueen tilai­suuksiin!

Lisätietoja:

Puolue­sih­teeri Taru Tujunen, gsm 050 3579 418
Viestin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447


Kokoomus.fi