MENU
Halli­tus­oh­jelma julki

Halli­tus­oh­jelma julki

Julkaistu: 27.05.2015 Uncategorized

Valtio­neu­voston kanslia on julkaissut tänään Ratkai­sujen Suomi -nimisen neuvot­te­lu­tu­loksen halli­tus­neu­vot­te­luista. Halli­tus­oh­jelma koostuu halli­tus­oh­jel­masta ja liitteistä.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä ja puolue­val­tuusto päättävät tänään yhteis­ko­kouk­sessaan klo 16.30 halli­tukseen osallis­tu­mi­sesta sekä minis­te­ri­va­lin­noista.

Tutustu halli­tus­oh­jelmaan seuraa­vista linkeistä:

Halli­tus­oh­jelma (pdf)

Liitteet (pdf)


Kokoomus.fi