MENU
Halli­tus­oh­jelma julki

Halli­tus­oh­jelma julki

Julkaistu: 27.05.2015 Uncategorized

Valtio­neu­vos­ton kans­lia on julkais­sut tänään Ratkai­su­jen Suomi -nimi­sen neuvot­te­lu­tu­lok­sen halli­tus­neu­vot­te­luista. Halli­tus­oh­jelma koos­tuu halli­tus­oh­jel­masta ja liit­teistä.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ja puolue­val­tuusto päät­tä­vät tänään yhteis­ko­kouk­ses­saan klo 16.30 halli­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sesta sekä minis­te­ri­va­lin­noista.

Tutustu halli­tus­oh­jel­maan seuraa­vista linkeistä:

Halli­tus­oh­jelma (pdf)

Liit­teet (pdf)