• FI
 • SV
 • MENU
  Halli­tuk­sen yrit­tä­jä­te­koja vuodesta 2015

  Halli­tuk­sen yrit­tä­jä­te­koja vuodesta 2015

  Julkaistu: 29.01.2017 Julkaisut Politiikka

  Kokoo­mus on työn­teon puolue. Työn­teko, yrit­tä­mi­nen ja niiden verot­ta­mi­nen sopi­vassa suhteessa muodos­ta­vat yhteis­kun­nan ja hyvin­voin­nin perus­tan. Työ ja yrit­tä­mi­nen elät­tä­vät Suomen, ja niiden teke­mi­sen pitää kannat­taa.

  Tässä julkai­sussa on listattu halli­tuk­sen yrit­tä­jä­te­koja vuodesta 2015.

  » Tästä voit ladata julkai­sun «