Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Grahn-Laaso­nen: Opin­to­tu­keen tarvi­taan täys­re­montti

Grahn-Laaso­nen: Opin­to­tu­keen tarvi­taan täys­re­montti

Julkaistu:

Tänään kaatu­neen opin­to­tuen rajauk­sen tilalle tarvi­taan parempi esitys, joka remon­toi koko opin­to­tu­ki­jär­jes­tel­män, esit­tää Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen. Se pitää Grahn-Laaso­sen mukaan valmis­tella opis­ke­li­ja­liik­keen kanssa yhdessä.

“Viime päivien keskus­telu osoit­taa, että tarvi­taan kunnon opin­to­tu­ki­re­montti. Nykyi­nen opin­to­tu­ki­malli on liian moni­mut­kai­nen eikä se kohtele opis­ke­li­joita yhden­ver­tai­sesti. Lisäksi esimer­kiksi opin­to­tuen tulo­ra­jat aiheut­ta­vat vuosit­tain huolta ja epäoi­keu­den­mu­kai­suu­den tunnetta aina uusille opis­ke­li­ja­pol­ville”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Kokoo­mus on valmis uudis­ta­maan radi­kaa­listi opin­to­tu­ki­jär­jes­tel­mää.

“Tulee esimer­kiksi pohtia, miten eri elämän­ti­lan­teissa olevia opis­ke­li­joita voitai­siin parhai­ten tukea ja kannus­taa etene­mään opin­nois­saan”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Huomiota tulee Grahn-Laaso­sen mukaan kiin­nit­tää myös siihen, miten osaa­mista voidaan kehit­tää työuran aikana. Siihen nyt edus­kun­nassa kaatu­nut malli ei olisi tarjon­nut paran­nusta, vaan päin­vas­toin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content