Kokoomus.fi
MENU
GO GO, SLOW GO, NO GO ? raportti ikäih­mi­sistä ja vanhus­pal­ve­luista

GO GO, SLOW GO, NO GO ? raportti ikäih­mi­sistä ja vanhus­pal­ve­luista

Julkaistu: 30.11.2011 Uutiset

Kirjassa varatuomari Tuulikki Petäjä­niemi arvioi ikäih­misten nykyisiä palveluja, niiden kehit­tä­mis­mah­dol­li­suuksia sekä palve­lujen rahoi­tusta ja vastuun­jakoa eri tahojen kesken.

Kirjan sisäl­löstä ja tilaa­mi­sesta sekä julkis­ta­mis­ti­lai­suu­desta lisätietoja osoit­teessa www.toivoajatuspaja.fi


Kokoomus.fi