Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Edus­kun­ta­ryh­mien puheen­joh­ta­jat sopi­vat valio­kun­tien puheen­joh­ta­juuk­sista

Edus­kun­ta­ryh­mien puheen­joh­ta­jat sopi­vat valio­kun­tien puheen­joh­ta­juuk­sista

Julkaistu:

 

VALIOKUNTA
PJ   VPJ 2. VPJ
SUURI VALIOKUNTA SDP KESK VAS
VALTIOVARAINVALIOKUNTA KOK PS
PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA SDP KOK
ULKOASIAINVALIOKUNTA PS KOK
SIVISTYSVALIOKUNTA KOK KESK
TULEVAISUUSVALIOKUNTA SDP VIHR
HALLINTOVALIOKUNTA PS SDP
LAKIVALIOKUNTA KOK RUOTS
LIIKENNEVALIOKUNTA KOK PS
MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNTA KESK PS
PUOLUSTUSVALIOKUNTA PS KESK
SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA KESK SDP
TALOUSVALIOKUNTA KESK KOK
TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNTA SDP KOK
YMPÄRISTÖVALIOKUNTA VAS SDP
TARKASTUSVALIOKUNTA VIHR SDP

 

Valtio­va­rain­va­lio­kun­nan jaos­tot

JAOSTO
PJ
HALLINTO- JA TURVALLISUUSJAOSTO (HtJ) KESK
VEROJAOSTO (VeJ) KOK
SIVISTYS- JA TIEDEJAOSTO (SitJ) PS
MAATALOUSJAOSTO(MaJ) KESK
LIIKENNEJAOSTO (LiJ) SDP
TYÖ- JA ELINKEINOJAOSTO (TeJ) SDP
KUNTA- JA TERVEYSJAOSTO (KutJ) KOK
ASUNTO- JA YMPÄRISTÖJAOSTO (AyJ) PS

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content