Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / valtiovarainministeriö

valtiovarainministeriö

5.5.2021

Väli­ky­sy­mys halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä

Edus­kun­nalle Halli­tus lisäsi menoja miljar­deilla jo kautensa alussa. Halli­tuk­sen lupaus suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta olisi edel­lyt­tä­nyt, että julkista taloutta olisi samalla

9.8.2017

Jaskari: Budjet­tie­si­tys luo uskoa julki­sen talou­den tasa­pai­non saavut­ta­mi­sesta

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Harri Jaskari kiit­te­lee valtio­va­rain­mi­nis­teri Orpon budjet­ti­lin­jauk­sia vastuul­li­siksi. Minis­teri Orpo esit­teli tiedo­tus­ti­lai­suu­dessa valtio­va­rain­mi­nis­te­riön sisäi­sen budjet­ti­neu­vot­te­lun tulok­sia ja ehdo­tusta seuraa­van

21.3.2015

Minis­teri Risikko: Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön virka­mies­ten talous­lin­jauk­set otet­tava vaka­vasti

Liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risi­kon mukaan on hyvä, että valtio­va­rain­mi­nis­te­riön virka­mie­het asian­tun­ti­joina luotaa­vat tors­taina julkais­tussa rapor­tis­saan tule­vai­suu­den talous­nä­ky­miä realis­ti­sesti. Minis­teri

19.3.2015

Stubb VM:n luvuista: Huonoja uuti­sia, hyviä neuvoja

Olemme saaneet viime viik­koina talou­desta monia huonoja uuti­sia, mutta onneksi myös hyviä neuvoja. Aiem­min tässä kuussa Tilas­to­kes­kus tarkensi viime vuoden

Skip to content