Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / vaalikampanja

vaalikampanja

4.3.2011

Kokoo­mus kuun­te­lee Fuen­gi­ro­lassa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Pekka Ravi osal­lis­tuu tänään perjan­taina Kokoo­muk­sen ja Kokoo­muk­sen espan­ja­lai­sen sisar­puo­lu­een Partido Popu­la­rin yhtei­seen vaali­ti­lai­suu­teen Peñassa, Espan­jassa. Ravi vierai­lee perjan­taina myös Aurin­ko­ran­ni­kon suoma­lai­sella koululla.

1.3.2011

Kohti parem­min­voin­ti­val­tiota

Kokoo­muk­sen kuun­te­lu­kier­tu­eella 26-vuotias nainen totesi: ?Ehkä sitten hyvin­voin­ti­val­tio romah­taa, jos sen kehit­tä­mi­nen lope­te­taan?. Tämä kiteyt­tää erin­omai­sesti tilan­teen, jossa elämme.

26.2.2011

Kokoo­mus julkaisi vaalioh­jel­mansa

Kokoo­muk­sen vaalioh­jelma ? Matkao­pas Parem­min­voin­ti­val­tioon julkais­tiin 26.2. Helsin­gissä pide­tyssä puolue­val­tuus­ton ylimää­räi­sessä kokouk­sessa. Vaalioh­jel­man esit­teli puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen.

24.2.2011

Puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies kyse­ly­tun­nilla Face­boo­kissa keski­viik­kona 2.3. klo 12.45

Kokoo­mus järjes­tää 9.2.-1.4. minis­te­rien kyse­ly­tun­ti­kier­rok­sen puolu­een Face­book-sivulla. Jokai­nen Kokoo­muk­sen minis­teri osal­lis­tuu vuorol­laan yhteen reaa­liai­kai­seen, n. 45 minuu­tin kestoi­seen verk­ko­kes­kus­te­luun suoma­lais­ten kanssa. Puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies on kyse­ly­tun­nilla keski­viik­kona 2.3. kello 12.45.

14.2.2011

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen: Timo Soini mukaan kaik­kiin päämi­nis­te­ri­tent­tei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen on tyyty­väi­nen Yleis­ra­dion tuoreesta päätök­sestä ottaa sen järjes­tä­miin ns. päämi­nis­te­ri­tent­tei­hin mukaan myös Perus­suo­ma­lais­ten puheen­joh­taja Timo Soini.
Katai­nen toivoo, että myös muut päämi­nis­te­ri­tent­tejä järjes­tä­vät tiedo­tus­vä­li­neet ja muut tahot seurai­si­vat Yleis­ra­dion esimerk­kiä.

Skip to content