Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / suomiuudistus

suomiuudistus

3.7.2013

Suomi­uu­dis­tus-kyse­lyn voit­taja arvot­tiin - onnea voit­ta­jalle!

Kokoo­mus kysyi suoma­lai­silta neljä kysy­mystä työstä ja tule­vai­suu­desta.  Kyse­lyyn vastan­nei­den kesken arvot­tiin matka seuraa­maan 17.7.2013 järjes­tet­tä­vää Suomi­uu­­dis­­tus-keskus­­te­­lu­­työ­­pa­­jaa SuomiA­ree­nalle Poriin. Arvon­nan

10.2.2013

Jan Vapaa­vuori: Suomi on ison jälleen­rakentamis­haasteen edessä

Elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori katsoo Suomen olevan suuren jälleen­ra­ken­nusu­ra­kan edessä. Hämeen yrit­tä­jä­gaa­lassa puhu­nut Vapaa­vuori vertaa nyky­ti­lan­netta sotien ja 90-luvun laman jälkei­seen

26.10.2012

Kokoo­muk­sella satoja tapah­tu­mia ympäri Suomen

Kokoo­mus näkyy, kuuluu ja kuun­te­lee lauan­taina 27.10. sadoissa eri puolilla Suomea järjes­tet­tä­vissä ylei­sö­ta­pah­tu­missa. Kansa­lais­ten tavat­ta­vissa ovat niin Kokoo­muk­sen minis­te­rit kuin

29.9.2012

Katai­nen: Tarvit­semme Suomi­uudistuksen pitääk­semme lupauk­semme hyvin­vointi­yhteis­kunnasta

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen avasi Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­li­kam­pan­jan lauan­taina Helsin­gissä järjes­te­tyssä puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa. - Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on lupaus huolen­pi­dosta, lupaus palve­luista.

Skip to content