Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / SuomiAreena

SuomiAreena

17.7.2019

Paula Risikko haluaa varmis­taa ikäih­mis­ten digi­tai­dot

”Palve­lui­den sähköis­tyessä tarvi­taan digi­tai­toja. Digi­tai­toja tarvi­taan myös yksi­näi­syy­den estä­mi­seksi. Digi­tai­dot on varmis­tet­tava ikään­ty­neil­le­kin kansa­lai­sille, viimeis­tään eläk­keelle siir­ty­mi­sen jälkeen esimer­kiksi vapaan

25.6.2019

Kokoo­mus SuomiA­ree­nalla 2019

Koko­simme SuomiA­ree­nan 2019 kiin­nos­ta­vim­mat kokoo­mus­lai­set tärpit yhteen. Ohjelma päivit­tyy. Piiri­jär­jes­tön ohjelma: Kokoo­mus­nais­ten kuoha­rit Milloin: maanan­taina 15.7. klo 15 alkaen Missä:

5.7.2018

Kokoo­mus SuomiA­ree­nalla 2018

Tule kokoo­muk­sen mukaan SuomiA­ree­nalle! Tästä näet kootun kokoo­mus­lai­sen ohjel­man sekä minis­te­rien ja meppien yksi­tyis­koh­tai­sen ohjel­man: Viikon tärpit: Maanan­tai 16.7. 10.00–11.00

3.7.2013

Suomi­uu­dis­tus-kyse­lyn voit­taja arvot­tiin - onnea voit­ta­jalle!

Kokoo­mus kysyi suoma­lai­silta neljä kysy­mystä työstä ja tule­vai­suu­desta.  Kyse­lyyn vastan­nei­den kesken arvot­tiin matka seuraa­maan 17.7.2013 järjes­tet­tä­vää Suomi­uu­­dis­­tus-keskus­­te­­lu­­työ­­pa­­jaa SuomiA­ree­nalle Poriin. Arvon­nan

13.6.2013

Kokoo­mus vahvasti mukana SuomiA­ree­nalla Porissa 15.-19.7.

Suomi­Areena kokoaa Suomen eturi­vin yhteis­kun­nal­li­set vaikut­ta­jat keskus­te­le­maan ajan­koh­tai­sista asioista Poriin heinä­kuun 15.-19. väli­senä aikana. Tapah­tuma järjes­te­tään jo kahdek­satta kertaa, ja

Skip to content