Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Suomen Toivo -ajatuspaja

Suomen Toivo -ajatuspaja

27.2.2012

Suomen Toivo -ajatus­paja julkai­see kirjan kuntien luot­ta­mus­hen­ki­lö­työn kehit­tä­mi­sestä

Suomen Toivo -ajatus­pa­jan tuot­ta­man kirjan julkis­ta­mis­ti­lai­suus pide­tään tiis­taina 6. maalis­kuuta Helsin­gin Suoma­lai­sella klubilla (Kansa­kou­lu­kuja 3.A.5.krs), klo 09.30?11.30.

30.11.2011

GO GO, SLOW GO, NO GO ? raportti ikäih­mi­sistä ja vanhus­pal­ve­luista

Suomen Toivo ?ajatus­pa­jan tuot­ta­man kirjan julkis­ta­mis­ti­lai­suus pide­tään keski­viik­kona 7. joulu­kuuta Helsin­gin Suoma­lai­sella klubilla klo 10.00.

12.4.2011

Kokoo­mus julkisti kirjan ? Pieniä suuria tari­noita Kokoo­muk­sesta

Kokoo­mus on julkis­ta­nut kirjan, ?Pieniä suuria tari­noita Kokoo­muk­sesta ? totta ja toivoa?. Kyseessä on puolu­eelle ainut­laa­tui­nen kirja­pro­jekti, runsaan kolmen­kym­me­nen kirjoi­tuk­sen
kirjoi­tus­ko­koelma. Kirjoi­tuk­set ovat vali­koi­tu­neet Kokoo­muk­sen kirjoi­tus­kil­pai­luun lähe­te­tyistä teks­teistä.

7.3.2011

Suomi rauhan­ra­ken­ta­jana ? avoin ylei­sö­ti­lai­suus ke:na 9.3.

Tilai­suu­den keskus­te­li­joina ovat presi­dentti Martti Ahti­saari, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen, ulko­mi­nis­teri Alexan­der Stubb ja puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies.

26.4.2010

Suomen Toivo -ajatus­paja julkaisi kirjan metro­po­li­po­li­tii­kasta

Metro­po­limme 2030 -näkö­kul­mia Helsin­gin seudun kehit­tä­mi­seen on artik­ke­li­ko­koelma, joka kuvaa Helsin­gin seudun yhteis­työn tilaa ja raken­teita, antaa vaih­toeh­toi­sia malleja kuntien väli­sen yhteis­työn tiivis­tä­mi­selle ja esit­tää kysy­myk­siä, joihin metro­po­li­po­li­tii­kassa on jatkossa vastat­tava.

Skip to content