Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

3.6.2016

Meppi­ter­vei­set: Pieti­käi­nen muis­tut­taa, että inno­vaa­tiot tuke­vat kestä­vää maata­lous­tuo­tan­toa

Uudet inno­vaa­tiot ja uusi tekno­lo­gia tekee maata­lous­tuo­tan­nosta yhä ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pää. Sirpa Pieti­käi­nen muis­tut­taa, että sen avulla myös kulut­taja voi saada yhä

5.10.2015

Meppi­ter­vei­set: Pieti­käi­sen mielestä pääs­tö­hui­jauk­set ovat suuri ongelma euroop­pa­lai­sen ilman­laa­dun ja ihmis­ten tervey­den kannalta

Se isoin ongelma tässä on euroop­pa­lai­nen ilman­laatu. “Niitä pääs­tö­nor­meja kun on säädetty esimer­kiksi typen oksi­dien osalta juuri siksi, että meillä

6.6.2013

MEP Sirpa Pieti­käi­sen video­blogi Euroo­pan digi­taa­li­sista sisä­mark­ki­noista

Miten Euroo­pan digi­taa­li­sia sisä­mark­ki­noita voidaan tehdä turval­li­sem­miksi, parem­miksi ja miten niistä saadaan kilpai­lu­valtti? Me Euroo­passa pärjäämme vain sillä, että perus­tamme

8.6.2009

Kokoo­mus edel­leen Suomen suurin puolue!

Kokoo­mus saavutti euro­vaa­leissa 23,2%:n kanna­tuk­sel­laan maan ylivoi­mai­sesti suurim­man puolu­een aseman.

Skip to content