Meppi­ter­veiset: Pieti­käinen muistuttaa, että innovaatiot tukevat kestävää maata­lous­tuo­tantoa – kokoomus.fi
MENU
Meppi­ter­veiset: Pieti­käinen muistuttaa, että innovaatiot tukevat kestävää maata­lous­tuo­tantoa

Meppi­ter­veiset: Pieti­käinen muistuttaa, että innovaatiot tukevat kestävää maata­lous­tuo­tantoa

Julkaistu: 03.06.2016 Uncategorized

Uudet innovaatiot ja uusi tekno­logia tekee maata­lous­tuo­tan­nosta yhä ympäris­töys­tä­väl­li­sempää.

Sirpa Pieti­käinen muistuttaa, että sen avulla myös kuluttaja voi saada yhä täsmäl­li­sempää tietoa ruokansa alkupe­rästä. Hän kuitenkin toteaa, että laskevien tuotta­ja­hin­tojen valli­tessa raken­ne­muu­toksen tekeminen on hankalaa ja pelivaraa maata­louden uudis­ta­miseen on vähän. ”Pitäisi kyetä tuplaamaan resurssit luomu­tuo­tannon tukemiseen”, toteaa Pieti­käinen. Hän kysyy myös miksi puutar­ha­tuo­tannon tukia on leikattu, vaikka ihmisten kulutus­tot­tu­mukset ovat muuttuneet juuri niiden suuntaan.


Kokoomus.fi