Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Pauli Kiuru

Pauli Kiuru

9.2.2022

Kiuru: Vaikut­ta­vampi tiedus­telu tarkoit­taa suoma­lai­sille turval­li­sem­paa isän­maata

Vuoden 2015 halli­tus­oh­jel­maan kirjat­tiin tavoite säädös­pe­rus­tan luomi­sesta vaikut­ta­vam­malle tiedus­te­lulle. Työtä tehtiin parla­men­taa­ri­sessa hengessä ja siinä kokoo­mus­lai­silla minis­te­reillä oli keskei­nen rooli.

7.2.2020

Pöytä­lätkä villitsi kansan­edus­ta­jan Tampe­reella, katso kuva!

Kiitos keskus­te­luista Tampere, nähdään taas! Kansan­edus­ta­jien kier­tue kurvasi viimei­senä kier­tue­päi­vänä 3. helmi­kuuta Tampe­reelle. Päivän ensim­mäi­sellä etapilla Tampe­reella mukana nähtiin puolu­een

29.1.2014

Pauli Kiuru: Myyn­ti­työ­hön lisää arvos­tusta ja asen­netta

Käytämme rahaa ja resurs­seja tutki­muk­seen ja tuote­ke­hi­tyk­seen, mutta kaupal­lis­ta­mis­vai­hee­seen pääse­mi­nen ja raaka myyn­ti­työ jäävät liian heikoille. Menes­tystä ei tehdä maail­malla

27.3.2013

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Ympäristö­palkinto joka kuntaan

Monissa kunnissa on viime vuosi­kym­me­ninä tehty ympä­ris­tö­asioissa merkit­tä­viä inves­toin­teja. Lisäksi kunta­lais­ten kasvava kiin­nos­tus on näky­nyt moni­nai­sina pienem­pinä tekoina. Perin­teis­ten kult­­tuuri-,

Skip to content