Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / maaseutuvaltuuskunta

maaseutuvaltuuskunta

10.3.2018

Sankelo: Byro­kra­tia pitää suoma­lai­sen tuot­ta­jan taka­mat­kalla

Tiedote 10.3.2018 Suoma­lai­nen elin­tar­vi­ke­vienti on saanut sillan­pää­ase­maa monissa maissa, ja vien­ti­mark­ki­nat näyt­tä­vät lupaa­vilta. Kilpailu maail­man­mark­ki­noilla on kuiten­kin kovaa, eikä turhia

15.9.2017

Maaseu­tu­po­li­tii­kan verkosto: On varau­dut­tava sadon­me­ne­tyk­siin

Suomessa on tänä syksynä varau­dut­tava siihen, että merkit­tävä osa syksyn sadosta jää korjaa­matta, arvioi Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta. Maaseu­tu­val­tuus­kunta oli koolla Helsin­gissä

10.3.2016

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta tukee vilje­li­jöitä

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta antaa tukensa ahdin­koon joutu­neille suoma­lai­sille vilje­li­jöille sekä heidän huomi­selle trak­to­ri­mars­sille. Valtuus­kun­nan mukaan suoma­lai­set maati­lat ovat vastan­neet haas­tee­seen tehos­taa

28.2.2013

Anne-Mari Viro­lai­nen: Uusia hevos­voimia osto­käyttäytymisen muut­ta­mi­seen

Joskus ikävästä voi seurata hyvää­kin. Uskon­kin, että myös mediassa lähiai­koina nähty hevo­sen­li­ha­kohu voi kään­tyä yhtei­seksi voitok­semme. Skan­daa­lista on ollut aina­kin

Skip to content