Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Kiertue2015

Kiertue2015

22.5.2014

Kokoo­mus 2015 -tour Varsi­nais-Suomessa perjan­taina 23.5.2014

Turku­lai­set kunta­päät­tä­jät vetä­vät keskus­te­luita Kokoo­muk­sen vaali­mö­killä Turun käve­ly­ka­dulla osoit­teessa Yliopis­ton­katu 27 seuraa­van aika­tau­lun mukai­sesti. Ylei­söllä on mahdol­li­suus osal­lis­tua keskus­te­luun. klo

21.5.2014

Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­telu turval­li­suu­desta livenä!

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori sekä euro­vaa­lieh­dok­kaat, kansan­edus­ta­jat, kunnan­val­tuu­te­tut ja järjes­tö­väki ovat näky­västi esillä ja kuulu­villa

21.5.2014

Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella Kuopiossa puhu­taan turval­li­suu­desta

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat keskus­te­le­vat turval­li­suu­desta Kuopiossa tors­taina 22.5. klo 17.30. Turval­li­suus ei ole yhden­te­ke­vää eikä itses­tään­sel­vyys ? vähi­ten Kokoo­muk­sen tule­valle puheen­joh­ta­jalle.

19.5.2014

Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­telu Euroo­pasta livenä!

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori sekä euro­vaa­lieh­dok­kaat, kansan­edus­ta­jat, kunnan­val­tuu­te­tut ja järjes­tö­väki ovat näky­västi esillä ja kuulu­villa

Skip to content