• FI
 • SV
 • MENU
  Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­telu turval­li­suu­desta livenä!
  Twiittaa

  Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­telu turval­li­suu­desta livenä!

  Julkaistu: 21.05.2014 Järjestö

  Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori sekä euro­vaa­lieh­dok­kaat, kansan­edus­ta­jat, kunnan­val­tuu­te­tut ja järjes­tö­väki ovat näky­västi esillä ja kuulu­villa Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella. Tors­taina 22.5. pidet­tävä puheen­joh­ta­ja­kes­kus­telu turval­li­suus­po­li­tii­kasta näyte­tään suorana video­strii­minä tämän uuti­sen yhtey­dessä. Jos et siis pääse paikan päälle, katso keskus­te­lut vaik­kapa omalta koti­soh­valta.

  Voit osal­lis­tua keskus­te­luun Twit­te­rissä ja Insta­gra­missa hash­ta­geillä #kokoomus2015 ja #kokoo­mus.

  Lähe­tys alkaa tors­taina 22.5. klo 17.30

  Kier­tu­een puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lu­jen lähe­ty­sai­ka­tau­lut:

  22.5. Kuopio, teemana turval­li­suus, klo 17.30 -Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lussa mukana CMCFin­lan­din johtaja Jukka Tuono­nen ja vetä­jänä euro­vaa­lieh­do­kas Jukka Savo­lai­nen.

  23.5. Turku, teemana sivis­tys, klo 18.00 -Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lussa mukana puhe­vies­tin­nän asian­tun­tija Juhana Torkki ja vetä­jänä euro­vaa­lieh­do­kas Anne-Mari Viro­lai­nen.

  2.6. Helsinki, teemana tule­vai­suus, klo 17.00 ?