Puheen­joh­ta­ja­kes­kustelu Euroo­pasta livenä! – kokoomus.fi
MENU
Puheen­joh­ta­ja­kes­kustelu Euroo­pasta livenä!

Puheen­joh­ta­ja­kes­kustelu Euroo­pasta livenä!

Julkaistu: 19.05.2014 Uncategorized

Kokoo­muksen puheen­joh­ta­jaeh­dokkaat Paula Risikko, Alexander Stubb ja Jan Vapaa­vuori sekä eurovaa­lieh­dokkaat, kansan­edus­tajat, kunnan­val­tuu­tetut ja järjes­töväki ovat näkyvästi esillä ja kuulu­villa Kokoomus 2015 -kiertu­eella. Maanan­taina 19.5. pidettävä puheen­joh­ta­ja­kes­kustelu näytetään suorana video­striiminä tämän uutisen yhtey­dessä. Jos et siis pääse paikan päälle, katso keskus­telut vaikkapa omalta kotisoh­valta.

Twitter- ja Instagram-keskus­teluun voit osallistua hashta­geillä #kokoomus2015 ja #kokoomus.

Lähetys alkaa maanan­taina 19.5. klo 19.45

Kiertueen puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lujen lähety­sai­ka­taulut:

? 19.5. Kouvola, teemana Eurooppa, klo 19:45 -
Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lussa mukana Ulkopo­liit­tisen insti­tuutin johtaja Teija Tiili­kainen ja vetäjänä eurovaa­lieh­dokas Antti Häkkänen.
? 22.5. Kuopio, teemana turval­lisuus, klo 17.30 -
Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lussa mukana CMCFin­landin johtaja Jukka Tuononen ja vetäjänä eurovaa­lieh­dokas Jukka Savolainen.
? 23.5. Turku, teemana sivistys, klo 18.00 -
Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lussa mukana puhevies­tinnän asian­tuntija Juhana Torkki ja vetäjänä eurovaa­lieh­dokas Anne-Mari Virolainen.
? 2.6. Helsinki, teemana tulevaisuus, klo 17.00 ?


Kokoomus.fi