• FI
 • SV
 • MENU
  Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­telu Euroo­pasta livenä!

  Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­telu Euroo­pasta livenä!

  Julkaistu: 19.05.2014 Järjestö

  Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori sekä euro­vaa­lieh­dok­kaat, kansan­edus­ta­jat, kunnan­val­tuu­te­tut ja järjes­tö­väki ovat näky­västi esillä ja kuulu­villa Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella. Maanan­taina 19.5. pidet­tävä puheen­joh­ta­ja­kes­kus­telu näyte­tään suorana video­strii­minä tämän uuti­sen yhtey­dessä. Jos et siis pääse paikan päälle, katso keskus­te­lut vaik­kapa omalta koti­soh­valta.

  Twit­ter- ja Insta­gram-keskus­te­luun voit osal­lis­tua hash­ta­geillä #kokoomus2015 ja #kokoo­mus.

  Lähe­tys alkaa maanan­taina 19.5. klo 19.45

  Kier­tu­een puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lu­jen lähe­ty­sai­ka­tau­lut:

  19.5. Kouvola, teemana Eurooppa, klo 19:45 -
  Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lussa mukana Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Teija Tiili­kai­nen ja vetä­jänä euro­vaa­lieh­do­kas Antti Häkkä­nen.
  22.5. Kuopio, teemana turval­li­suus, klo 17.30 -
  Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lussa mukana CMCFin­lan­din johtaja Jukka Tuono­nen ja vetä­jänä euro­vaa­lieh­do­kas Jukka Savo­lai­nen.
  23.5. Turku, teemana sivis­tys, klo 18.00 -
  Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lussa mukana puhe­vies­tin­nän asian­tun­tija Juhana Torkki ja vetä­jänä euro­vaa­lieh­do­kas Anne-Mari Viro­lai­nen.
  2.6. Helsinki, teemana tule­vai­suus, klo 17.00 ?