Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Internet

Internet

4.11.2013

Katai­nen Googlen data­kes­kuk­sen lisäin­ves­toin­nin julkis­tus­ti­lai­suu­dessa

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen mukaan Googlen data­kes­kuk­sen kolman­nen vaiheen kaltai­set inves­toin­nit ovat Suomelle erit­täin posi­tii­vi­sia signaa­leja. Ensin­nä­kin Suomi tarvit­see lisää ulko­mai­sia

8.6.2012

Anne-Mari Viro­lai­nen: Lasten netti­käyt­täy­ty­mi­seen kiin­ni­tet­tävä huomiota kesä­lo­mien aikana

Viro­lai­nen muis­tut­taa koulu­jen kesä­lo­mien alet­tua lasten vanhem­pia inter­ne­tin peli­sään­tö­jen sopi­mi­sesta, kun lapset jäävät yksin kotiin.

28.3.2011

Minis­teri Vapaa­vuori: Kirje­ää­nes­tä­mi­nen tai sähköi­nen äänes­tä­mi­nen mahdol­lis­tet­tava ulko­suo­ma­lai­sille

Asumi­sesta ja pohjois­mai­sesta yhteis­työstä vastaava minis­teri Jan Vapaa­vuori esit­tää kirje- tai sähköi­sen äänes­tä­mi­sen otta­mista käyt­töön ulko­mailla vaki­tui­sesti asuvien suoma­lais­ten äänes­tys­muo­tona.

30.11.2010

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Tuot­tava ja uudis­tuva Suomi - digi­taa­li­nen agenda vuosille 2011-2020

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro, (5 min.), kansan­edus­taja Kalle Joki­nen, ti 30.11.2010 klo 14.00:

Skip to content