Arvoval­ta­ky­sy­myksiä? – kokoomus.fi
MENU
Arvoval­ta­ky­sy­myksiä?

Arvoval­ta­ky­sy­myksiä?

Julkaistu: 04.11.2008 Uncategorized

Päivän lehdet koneessa kertovat vieläkin suurta uutista siitä, että puhemies Niinistö on ollut veron­ke­ven­nyk­sistä eri mieltä kuin minä. Monessa kommen­tissa sanotaan, että häntä pitäisi kuunnella, eikä asia saisi olla arvoval­ta­ky­symys.

Olen ollut onnekseni aika pitkään poissa maasta, ensin Unkarissa työmat­kalla ja lomalla vaimoni kanssa ja sitten Brysse­lissä. Olen näin ollen välttynyt tältä hieman ylikier­rok­silla käyneeltä ja ylitul­ki­tulta keskus­te­lulta.

Ensiksi: Sauli käytti hyvän puheen­vuoron. Antakaa miehen puhua. Hänellä on kokemusta ja näkemystä. Ei hänenkään mieli­pi­teensä kuitenkaan ainoita totuuksia ole. Siksi on normaalia, että asioista voidaan olla eri mieltä. Itse asiassa en edes ole täysin tietoinen esittikö Sauli veron­ke­ven­nysten perumista vai mitä? Se ei ole täsmäl­li­sesti uutisoin­nista käynyt selville.

Toiseksi: On kuulos­tanut hieman hassulta, että jonkun toimit­tajan keksimä näkemys, että en saisi tehdä arvoval­ta­ky­sy­mystä Saulin mieli­pi­teestä, on levinnyt kulovalkean tavoin monen kirjoit­tajan ajatuk­seksi. Näyttää siltä, että arvoval­ta­ky­sy­myk­sestä tulee julkinen totuus, vaikka kukaan ei ole vaivau­tunut minulta kysymään onko asia minulle arvoval­ta­ky­symys. Tietenkään ei ole. Mielestäni veron­ke­ven­nykset vain ovat nyt juuri oikeaa politiikkaa. Pidemmät perus­telut asialle voi lukea kolum­nistani Turun Sanomista.

Se, että minulla on erilainen mielipide talous­po­li­tii­kasta, ei tarkoita sitä, että olisin erimieltä arvoval­ta­syistä. Näyttää nimittäin siltä, että valtaosa talous­asian­tun­ti­joista on kanssani samaa mieltä. Tuskin heillekään kyseessä on arvoval­ta­ky­symys.

Eli: annetaan keskus­telun käydä. Niinistö on yksi niistä harvoista suoma­lai­sista polii­ti­koista, jotka haluavat käydä talous­po­liit­tista keskus­telua. Hänellä on siihen vielä poikkeuk­sel­lisen laaja-alainen kokemus. Ei aina kannata hyppiä seinille, jos hän esittää mieli­pi­teitään. Uniluk­ka­rilla riittää työsarkaa Suomessa.


Kokoomus.fi