Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Arto Sato­nen: Tili­mal­lilla ansio­si­don­nai­seen työt­tö­myys­tur­vaan kannus­tin

Arto Sato­nen: Tili­mal­lilla ansio­si­don­nai­seen työt­tö­myys­tur­vaan kannus­tin

Julkaistu:

Sato­sen mukaan uusi malli toisi ansio­si­don­nai­seen työt­tö­myys­tur­vaan pitkään kaiva­tun henki­lö­koh­tai­sen kannus­ti­men.

- Usei­den tutki­mus­ten mukaan jo puolen vuoden yhtä­jak­soi­sen työt­tö­myy­den jälkeen vain joka toinen palaa työelä­mään. Sen vuoksi on tärkeää, että ansio­si­don­nai­nen työt­tö­myys­turva kannus­taa otta­maan uutta työtä vastaan mahdol­li­sim­man nopeasti. Nykyi­sestä järjes­tel­mästä tämä elementti puut­tuu, koska tuki­taso jatkuu samana 500 päivää eikä siihen sisälly henki­lö­koh­taista kannus­tinta, Sato­nen sanoo.
- ETLA:n esit­tämä henki­lö­koh­tai­nen tili­malli edis­tää nopeaa työl­lis­ty­mistä, koska työt­tö­myys­tur­vaa käyte­tään omalta tililtä. Hyvä kannus­tin pitkän ja yhte­näi­sen työuran teke­mi­seen on myös se, että posi­tii­vi­nen saldo on nostet­ta­vissa tililtä eläk­keelle siir­ryt­täessä, Sato­nen toteaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content