Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Arto Sato­nen: Tili­mal­lilla ansio­si­don­nai­seen työt­tö­myys­tur­vaan kannus­tin

Arto Sato­nen: Tili­mal­lilla ansio­si­don­nai­seen työt­tö­myys­tur­vaan kannus­tin

Julkaistu:

Sato­sen mukaan uusi malli toisi ansio­si­don­nai­seen työt­tö­myys­tur­vaan pitkään kaiva­tun henki­lö­koh­tai­sen kannus­ti­men.

- Usei­den tutki­mus­ten mukaan jo puolen vuoden yhtä­jak­soi­sen työt­tö­myy­den jälkeen vain joka toinen palaa työelä­mään. Sen vuoksi on tärkeää, että ansio­si­don­nai­nen työt­tö­myys­turva kannus­taa otta­maan uutta työtä vastaan mahdol­li­sim­man nopeasti. Nykyi­sestä järjes­tel­mästä tämä elementti puut­tuu, koska tuki­taso jatkuu samana 500 päivää eikä siihen sisälly henki­lö­koh­taista kannus­tinta, Sato­nen sanoo.
- ETLA:n esit­tämä henki­lö­koh­tai­nen tili­malli edis­tää nopeaa työl­lis­ty­mistä, koska työt­tö­myys­tur­vaa käyte­tään omalta tililtä. Hyvä kannus­tin pitkän ja yhte­näi­sen työuran teke­mi­seen on myös se, että posi­tii­vi­nen saldo on nostet­ta­vissa tililtä eläk­keelle siir­ryt­täessä, Sato­nen toteaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content