Kokoomus.fi
Arto Satonen: Tilimal­lilla ansio­si­don­naiseen työttö­myys­turvaan kannustin

Arto Satonen: Tilimal­lilla ansio­si­don­naiseen työttö­myys­turvaan kannustin

Julkaistu: 14.12.10 Uutiset

Satosen mukaan uusi malli toisi ansio­si­don­naiseen työttö­myys­turvaan pitkään kaivatun henki­lö­koh­taisen kannus­timen.

- Useiden tutki­musten mukaan jo puolen vuoden yhtäjak­soisen työttö­myyden jälkeen vain joka toinen palaa työelämään. Sen vuoksi on tärkeää, että ansio­si­don­nainen työttö­myys­turva kannustaa ottamaan uutta työtä vastaan mahdol­li­simman nopeasti. Nykyi­sestä järjes­tel­mästä tämä elementti puuttuu, koska tukitaso jatkuu samana 500 päivää eikä siihen sisälly henki­lö­koh­taista kannus­tinta, Satonen sanoo.
- ETLA:n esittämä henki­lö­koh­tainen tilimalli edistää nopeaa työllis­ty­mistä, koska työttö­myys­turvaa käytetään omalta tililtä. Hyvä kannustin pitkän ja yhtenäisen työuran tekemiseen on myös se, että positii­vinen saldo on nostet­ta­vissa tililtä eläkkeelle siirryt­täessä, Satonen toteaa.

Kokoomus.fi