Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Arto Sato­nen: Telak­ka­rat­kaisu turvaa suoma­lai­sen laivan­ra­ken­ta­mi­sen jatku­mi­sen

Arto Sato­nen: Telak­ka­rat­kaisu turvaa suoma­lai­sen laivan­ra­ken­ta­mi­sen jatku­mi­sen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen kiit­tää elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuorta ja saksa­laista laivan­ra­ken­nus­yh­tiö Meyer Werf­tiä ratkai­sun löyty­mi­sestä Turun tela­kan toimin­nan jatka­mi­seksi.

?Ratkai­sun etsi­mi­nen Turun tela­kan tule­vai­suu­den turvaa­mi­seksi on ollut pitkä urakka, joka on vaati­nut valta­vasti työtä neuvot­te­luos­a­puo­lilta. Uskon, että nyt Turun tela­kalle löytyi sellai­nen omis­taja, joka haluaa kehit­tää ja vaalia suoma­laista laivan­ra­ken­nus­osaa­mista?, toteaa Sato­nen.

Sato­sen mielestä oli perus­tel­tua, että tässä kriit­ti­sessä vaiheessa valtio päätti lähteä mukaan järjes­te­lyyn vähem­mis­tö­si­joit­ta­jana, jotta kaupat tela­kasta saatiin aikai­seksi.

?Teol­li­suus­si­joi­tuk­sen tekemä sijoi­tus yhti­öön kriit­ti­sessä muutos­vai­heessa turvasi kaupan synty­mi­sen ja työpaik­ko­jen säily­mi­sen Turussa. Valtion rooli vähem­mis­tö­omis­ta­jana on kuiten­kin luon­teel­taan määrä­ai­kai­nen. Yhtiön kehit­tä­mi­sen pitää jatkos­sa­kin perus­tua yksi­tyi­seen ja vastuul­li­seen omis­ta­juu­teen?, painot­taa Sato­nen.

Sato­nen muis­tut­taa, että teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­nen meri­teol­li­suusklus­te­rin osaa­mi­sen jatkuva kehit­tä­mi­nen ovat parhaat takeet sille, että laivan­ra­ken­nuk­sen tule­vai­suus Suomessa pysyy vakaana.

?On tärkeää huoleh­tia, että laivan­ra­ken­nus­teol­li­suu­den kilpai­lu­kyky on kunnossa jatkos­sa­kin. Vain siten voimme turvata toimin­nan jatku­mi­sen tule­vai­suu­des­sa­kin?, päät­tää Sato­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content