Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Arto Sato­nen: Pien­ten yritys­ten käyt­tä­mi­nen pank­keina ei ole oikeu­den­mu­kaista

Arto Sato­nen: Pien­ten yritys­ten käyt­tä­mi­nen pank­keina ei ole oikeu­den­mu­kaista

Julkaistu:

Yritysten välisessä kaupankäynnissä pitkät maksuajat aiheuttavat monille pienyrittäjille kohtuutonta haittaa. Käytännössä isot yritykset sanelevat usein maksuehdot ja pienempien on pakko suostua niihin. Pienyrityksiä käytetään käytännössä siis pankkeina lyhytaikaisen lainanottamiseen sijaan.

Yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet joidenkin yritysten kohdalla viime vuosina kohtuuttomiksi. Suomen Yrittäjien mukaan yli 40 prosenttia yrityksistä joutuu nykyisin odottamaan saamisiaan yli kuukauden ja joka kolmannes taas sanoo maksujen viipyvän jopa yli kaksi kuukautta. Viipyneitä maksuja ei kuitenkaan korvata mitenkään ja usein myöhästyneestä maksusta pyydetyistä koroista ei voi edes keskustella.

Yritysten välisessä kaupankäynnissä pitkät maksuajat aiheuttavat monille pienyrittäjille kohtuutonta haittaa. Käytännössä isot yritykset sanelevat usein maksuehdot ja pienempien on pakko suostua niihin. Pienyrityksiä käytetään käytännössä siis pankkeina lyhytaikaisen lainanottamiseen sijaan.

Suomessa hyväksytyn EU:n maksuaikadirektiivin mukaan normaali maksuaika yritysten välisessä kaupassa on 30 päivää, joka kuitenkin keskinäisellä sopimuksella voidaan nostaa 60 päivään. Vaikka lain nykyisin mahdollistama 60 päivän maksuaika vaatiikin velallisen suostumuksen järjestelyyn, ei pienillä yrityksillä todellisuudessa ole yleensä muita vaihtoehtoja kuin suostua suuremman yrityksen sanelemiin ehtoihin tai olla tekemättä kauppaa ollenkaan. Monesti pitkiä maksuaikoja vaativat suuret yritykset ovat jopa valtion omistuksessa olevia.

Käytännössä pienet yritykset joutuvat siis toimimaan lyhytaikaista lainaa isoille yrityksille antavina pankkeina saadakseen tehtyä kauppaa. Pienet ja keskisuuret yritykset toimivat kuitenkin Suomen työllisyyden ja talouskasvun perustana. Eräs keino näiden yritysten tukemiseksi muutenkin hankalassa taloustilanteessa olisi maksuaikojen rajoittaminen.

Jätinkin tästä aiheesta yhdessä Outi Mäkelän kanssa lakialoitteen, joka rajoittaisi maksuajan yritysten välisessä kaupassa 30 päivään. Aloitteen allekirjoitti 103 kansanedustajaa yli puoluerajojen, eli se sai eduskunnassa enemmistön tuen taaksensa. Aloite on edennyt oikeusministeriöön valmisteltavaksi ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson onkin jo kertonut julkisuuteen haluavansa selvittää miksi maksuajat ovat pidentyneet.

Yrittäjyyskiertue

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content