Rekry-uutisia

4.2.2013

Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan Kokoo­muk­sen edus­kunta­ryhmän puheen­johtajana

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä järjes­täy­tyi kokouk­ses­saan aamu­päi­vällä edus­kun­nassa. Kokouk­sessa nykyi­nen puheen­joh­ta­jisto valit­tiin jatka­maan tehtä­vis­sään. Puheen­joh­ta­jana jatkaa turku­lai­nen Petteri Orpo ja ensim­mäi­senä vara­pu­heen­joh­ta­jana

1.2.2013

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi Juuso Rönn­holm

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män uutena tiedo­tus­sih­tee­rinä aloitti 1.2.2013 Juuso Rönn­holm. Rönn­holm (28) on toimi­nut aiem­min edus­kun­nassa kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana sekä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa

9.11.2012

Jan Vapaa­vuori elin­kei­no­mi­nis­te­riksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on päät­tä­nyt valita Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen esityk­sestä uudeksi elin­kei­no­mi­nis­te­riksi Jan Vapaa­vuo­ren. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana toimi­nut Jan Vapaa­vuori korvaa elin­kei­no­mi­nis­te­rinä