Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sanna Hämä­läi­nen Helsin­gin kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi

Sanna Hämä­läi­nen Helsin­gin kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valitsi tiis­taina Sanna Hämä­läi­sen, 39, kokoo­muk­sen Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi. Hämä­läi­nen on Suomen Ratsas­ta­jain­lii­ton vies­tin­tä­pääl­likkö.

Hämä­läi­sellä on vahva koke­mus kokoo­musyh­tei­söstä. Hän on aiem­min työs­ken­nel­lyt mm. kampan­ja­pääl­lik­könä ja poliit­ti­sena sihtee­rinä Helsin­gin kokoo­muk­sessa ja koulu­tus­suun­nit­te­li­jana Kansal­li­sessa Sivis­tys­lii­tossa.

”Olen iloi­nen ja tyyty­väi­nen, että saamme Sannan mukaan raken­ta­maan kokoo­muk­sen menes­tystä Helsin­gissä. Sanna tuntee toimin­tamme ja ihmi­set. Hän tekee töitä suurella sydä­mellä”, Helsin­gin kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Maarit Vieru­nen sanoo.

Sanna Hämä­läi­nen on opis­kel­lut Itä-Suomen yliopis­tossa kasva­tus­tie­teitä. Hän on Suomen YK-liiton vara­pu­heen­joh­taja.

Lisä­tie­dot: 

Maarit Vieru­nen, p. 046 877 3296

Sanna Hämä­läi­nen, p. 040 512 3953

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content