Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sanna Hämä­läi­nen Helsin­gin kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi

Sanna Hämä­läi­nen Helsin­gin kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valitsi tiis­taina Sanna Hämä­läi­sen, 39, kokoo­muk­sen Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi. Hämä­läi­nen on Suomen Ratsas­ta­jain­lii­ton vies­tin­tä­pääl­likkö.

Hämä­läi­sellä on vahva koke­mus kokoo­musyh­tei­söstä. Hän on aiem­min työs­ken­nel­lyt mm. kampan­ja­pääl­lik­könä ja poliit­ti­sena sihtee­rinä Helsin­gin kokoo­muk­sessa ja koulu­tus­suun­nit­te­li­jana Kansal­li­sessa Sivis­tys­lii­tossa.

”Olen iloi­nen ja tyyty­väi­nen, että saamme Sannan mukaan raken­ta­maan kokoo­muk­sen menes­tystä Helsin­gissä. Sanna tuntee toimin­tamme ja ihmi­set. Hän tekee töitä suurella sydä­mellä”, Helsin­gin kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Maarit Vieru­nen sanoo.

Sanna Hämä­läi­nen on opis­kel­lut Itä-Suomen yliopis­tossa kasva­tus­tie­teitä. Hän on Suomen YK-liiton vara­pu­heen­joh­taja.

Lisä­tie­dot: 

Maarit Vieru­nen, p. 046 877 3296

Sanna Hämä­läi­nen, p. 040 512 3953

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content