• FI
 • SV
 • MENU
  Antti Korho­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi

  Antti Korho­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi

  Julkaistu: 30.06.2015 Uncategorized

  Tiedote 30.6.2015

  Antti Korho­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi

  Valtio­tie­tei­den ja kaup­pa­tie­tei­den mais­teri Antti Korho­nen (29) on valittu Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi. Hän siir­tyy tehtä­vään Kaup­pa­leh­den talous­toi­mit­ta­jan paikalta. Korho­nen aloit­taa tehtä­vässä syys­kuussa.

  Syksyyn asti tiedo­tus­sih­tee­rin tehtä­vässä toimii Ville Sipi­läi­nen,  joka siir­tyi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män palve­luk­seen Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vistä.

  Tiedo­tus­sih­teeri vastaa edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­nästä ja media­suh­teista.

  Lisä­tie­toja:

  Laura Rissa­nen
  Pääsih­teeri
  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä
  041 540 4505