Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Antti Korho­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi

Antti Korho­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi

Julkaistu:

Tiedote 30.6.2015

Antti Korho­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi

Valtio­tie­tei­den ja kaup­pa­tie­tei­den mais­teri Antti Korho­nen (29) on valittu Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi. Hän siir­tyy tehtä­vään Kaup­pa­leh­den talous­toi­mit­ta­jan paikalta. Korho­nen aloit­taa tehtä­vässä syys­kuussa.

Syksyyn asti tiedo­tus­sih­tee­rin tehtä­vässä toimii Ville Sipi­läi­nen,  joka siir­tyi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män palve­luk­seen Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vistä.

Tiedo­tus­sih­teeri vastaa edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­nästä ja media­suh­teista.

Lisä­tie­toja:

Laura Rissa­nen
Pääsih­teeri
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä
041 540 4505

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content