Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Antti Korho­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi

Antti Korho­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi

Julkaistu:

Tiedote 30.6.2015

Antti Korho­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi

Valtio­tie­tei­den ja kaup­pa­tie­tei­den mais­teri Antti Korho­nen (29) on valittu Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi. Hän siir­tyy tehtä­vään Kaup­pa­leh­den talous­toi­mit­ta­jan paikalta. Korho­nen aloit­taa tehtä­vässä syys­kuussa.

Syksyyn asti tiedo­tus­sih­tee­rin tehtä­vässä toimii Ville Sipi­läi­nen,  joka siir­tyi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män palve­luk­seen Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vistä.

Tiedo­tus­sih­teeri vastaa edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­nästä ja media­suh­teista.

Lisä­tie­toja:

Laura Rissa­nen
Pääsih­teeri
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä
041 540 4505

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content