Kokoomus.fi / Politiikka / Alexan­der Stubb Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaksi

Alexan­der Stubb Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous on valin­nut puolu­een uudeksi puheen­joh­ta­jaksi Alexan­der Stub­bin, 46.

Stubb sai vaalin toisella kier­rok­sella 500,4 ääntä ja hänen vastaeh­dok­kaansa Paula Risikko 349,2 ääntä.

Stubb ottaa vastaan Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan tehtä­vän heti.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.1.2022

Petteri Orpo: On uskal­let­tava puhua myös rahasta

Kaikki tietä­vät, että vaali­kes­kus­te­lut ovat enim­mäk­seen soke­rilla kuor­ru­tet­tua tavoi­te­lau­lan­taa. Tavoit­teet­kin ovat toki tärkeitä, mutta nyt meidän kaik­kien polii­tik­ko­jen olisi pois­tut­tava

15.1.2022

Petteri Orpo: Lääkä­riin pääsee lähellä myös jatkossa

Sote-uudis­­tuk­­sessa tärkeässä roolissa on panos­ta­mi­nen elin­tär­kei­siin perus­pal­ve­lui­hin ja niiden saata­vuu­den turvaa­mi­nen koko maassa. Meidän on pidet­tävä huoli siitä, että niin

14.1.2022

Häkkä­nen: Lasten liik­ku­mat­to­muu­den häly­tys­mer­kit näky­vät

Blogi­kir­joi­tus on julkaistu Verk­ko­uu­ti­sissa 14.1.2022 Lasten liikun­ta­har­ras­tuk­set ovat taas keskus­te­lussa. Useilla lapsilla ja nuorilla liikun­ta­har­ras­tuk­set ovat jääneet koro­na­ra­joi­tus­ten vuoksi. Kun