Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Valitsemalla poliittisen ehdokaslistan tiedät varmasti mitä saat.

Kaikki listamme ehdokkaat jakavat yhteiset arvomme. Äänestämällä poliittista listaa vältyt ikäviltä yllätyksiltä.

Kokoomuksen ehdokasta äänestämällä annat äänesi opiskelijoiden mielenterveyden ja ahkeruuden puolustamiselle sekä ylioppilas- tai opiskelijakuntasi vastuulliselle taloudenpidolle.

Kokoomuksen ehdokasta äänestämällä varmistat, että etujasi ajetaan osaavasti ja vaikuttavasti. Olemme tottuneet viemään asioita eteenpäin sekä paikalliseen että valtakunnalliseen päätöksentekoon. Tiedämme, miten asioihin vaikutetaan. Tunnemme päätöksentekijät.

Katso kaikki ehdokkaat tästä

Kokoomusnuorten ja -opiskelijoiden vaalikärjet edustajistovaaleissa 2019

Tavoite 1

Mielenterveys on pääasia – palvelut paremmin saataville!

Haluamme, että jokainen opiskelija on valmistuttuaan hyvinvoiva ja työkykyinen. Mielenterveysongelmilla on vakavat seuraukset ja niiden vaikutukset näkyvät myös yhteiskunnallisella tasolla. Opinnot saattavat viivästyä merkittävästi tai pahimmassa tapauksessa jäädä kokonaan kesken, eikä opiskelija pääse saavuttamaan täyttä potentiaaliaan.

Ongelmaan on ratkaisuja: YTHS:llä tulee olla riittävä määrä lääkäreitä ja hoitajia, joille turvataan tarvittavat resurssit nopean hoitoon pääsyn mahdollistamiseksi. AMK-opiskelijoiden mielenterveyspalvelujen saatavuus turvataan myös ennen YTHS:n piiriin siirtymistä. Yksikin mielenterveysongelmien ja avunsaannin hitauden syrjäyttämä opiskelija on valtava menetys yksilön itsensä lisäksi myös yhteiskunnalle.

”Haluamme, että jokainen opiskelija on valmistuttuaan työkykyinen.”

Myös liikunnalla ja kulttuurilla on todettu olevan positiivinen vaikutus opiskeluissa jaksamiseen. Lisätään opiskelijoiden mahdollisuuksia liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen.


Tavoite 2

Ei rangaista työnteosta – nostetaan opintotuen tulorajoja!

Haluamme nostaa opiskelijoiden elintasoa nostamalla merkittävästi opintotuen tulorajoja. Tämä olisi selkeä viesti siitä, että työnteosta halutaan palkita - ei rangaista. Opiskelijoilla on oltava mahdollisuus vaikuttaa tulotasoonsa tekemällä töitä opintojen ohella.

Haluamme yksilöllisempiä mahdollisuuksia opiskeluun, sillä jokainen opiskelija on erilainen. Ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun on oltava aito vaihtoehto. Opiskelijoiden on voitava yhdistää opiskeluun vaivattomasti työ, perhe ja harrastukset. Opintoja on voitava suunnitella ja toteuttaa joustavasti kunkin henkilökohtaisen elämäntilanteen mukaan.

”Haluamme yksilöllisiä mahdollisuuksia opiskeluun, sillä jokainen opiskelija on erilainen.”


Tavoite 3

Vastuullista taloudenpitoa – ei jäsenmaksun korotuksille!

Peräänkuulutamme ylioppilas- ja opiskelijakunnilta vastuullista taloudenpitoa. Tarpeettomia menoja on voitava karsia, jotta jatkuvat jäsenmaksujen korotukset voidaan välttää. Ylioppilas- ja opiskelijakuntien on syytä keskittyä ydintehtäväänsä, eli opiskelijoiden edunvalvontaan.

Mielestämme ylioppilaskuntien jäsenyyden pakollisuus asettaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat eriarvoiseen asemaan. Myös yliopisto-opiskelijoille on annettava vapaus äänestää jaloillaan, jos ylioppilaskunnan edunvalvonta ja palvelut eivät ole jäsenmaksun arvoisia.


Katso ehdokkaasi tästä:

Yliopistot:

AYY

ISYY

JYY

LTKY

LYY

OYY

TYY

VYY

ÅAS

Ammattikorkeakoulut:

HELGA

KOE

JAMKO

TAMKO

Äänestysajat:

AYY ennakkoäänestys 28.–31.10. ja vaalipäivä 1.–5.11.

ISYY ennakkoäänestys 29.10.–1.11. ja vaalipäivä 6.11.

JYY ennakkoäänestys 31.10.–1.11. ja vaalipäivä 4.–6.11.

LYY ennakkoäänestys 31.10.–1.11. ja 4.–5.11. ja vaalipäivä 6.11.

LTKY ennakkoäänestys alkaa 22.10. ja vaalipäivä on 1.–6.11.

OYY äänestysaika 1.–6.11.

ÅAS äänestysaika 29.10.–6.11.

HELGA äänestysaika 30.10.–6.11.

JAMKO ennakkoäänestys 28.10.–6.11. ja vaalipäivä 6.11.

KOE äänestysaika 30.10.–6.11.

TAMKO ennakkoäänestys 23.10.–6.11. ja vaalipäivä on 6.11. (äänestysaika vaalipäivänä klo 9–15).


Kysyttävää? Ole yhteydessä:

kokoomusopiskelijoiden Juuso Mankoseen:
juuso.mankonen@kokoomusopiskelijat.fi
+358 40 143 6330‬

tai

kokoomusnuorten Niilo Heinoseen:
niilo.heinonen@kokoomusnuoret.fi
+358 44 030 0851

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content