• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko

  Edus­ta­jis­to­vaa­lit 2019

  Tunnusta väriä ja äänestä poliit­tista ehdo­kasta korkea­kou­lu­jen edus­ta­jis­to­vaa­leissa.

  Tänä syksynä käydään korkea­kou­lu­jen edus­ta­jis­to­vaa­leja. Äänes­tä­mällä poliit­tista ehdo­kasta tiedät mitä saat!

  Arvon opis­ke­lija!

  Edus­ta­jisto päät­tää, mitä opis­ke­li­ja­kun­nan ja yliop­pi­las­kun­nan jäse­nyys maksaa ja mitä opis­ke­lija siitä hyötyy. Opis­ke­li­ja­po­li­tii­kasta nous­taan usein eteen­päin myös valta­kun­nan poli­tiik­kaan. Me kokoo­mus­lai­set emme voi antaa opis­ke­lija- ja yliop­pi­las­kun­tien olla pelkäs­tään vasem­mis­to­lais­ten tai sitou­tu­mat­to­mien temmel­lys­kenttä. Kannus­tan sinua äänes­tä­mään kokoo­mus­laista ehdo­kasta edus­ta­jis­to­vaa­leissa!
  - Petteri Orpo


  Katso ehdok­kaasi tästä:

  Yliopis­tot:

  AYY

  ISYY

  JYY

  LTKY

  LYY

  OYY

  TYY

  VYY

  ÅAS

  Ammat­ti­kor­kea­kou­lut:

  HELGA

  KOE

  JAMKO

  TAMKO

  Äänes­ty­sa­jat:

  AYY ennak­ko­ää­nes­tys 28.–31.10. ja vaali­päivä 1.–5.11.

  ISYY ennak­ko­ää­nes­tys 29.10.–1.11. ja vaali­päivä 6.11.

  JYY ennak­ko­ää­nes­tys 31.10.–1.11. ja vaali­päivä 4.–6.11.

  LYY ennak­ko­ää­nes­tys 31.10.–1.11. ja 4.–5.11. ja vaali­päivä 6.11.

  LTKY ennak­ko­ää­nes­tys alkaa 22.10. ja vaali­päivä on 1.–6.11.

  OYY äänes­ty­saika 1.–6.11.

  ÅAS äänes­ty­saika 29.10.–6.11.

  HELGA äänes­ty­saika 30.10.–6.11.

  JAMKO ennak­ko­ää­nes­tys 28.10.–6.11. ja vaali­päivä 6.11.

  KOE äänes­ty­saika 30.10.–6.11.

  TAMKO ennak­ko­ää­nes­tys 23.10.–6.11. ja vaali­päivä on 6.11. (äänes­ty­saika vaali­päi­vänä klo 9–15).

  Katso vaali­tee­mat tästä

  Kysyt­tä­vää? Ole yhtey­dessä:

  kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den Juuso Manko­seen:
  juuso.mankonen@kokoomusopiskelijat.fi
  +358 40 143 6330‬

  tai

  kokoo­mus­nuor­ten Niilo Heino­seen:
  niilo.heinonen@kokoomusnuoret.fi
  +358 44 030 0851