Avaa/sulje valikko

Edus­ta­jis­to­vaa­lit 2019

Tunnusta väriä ja äänestä poliit­tista ehdo­kasta korkea­kou­lu­jen edus­ta­jis­to­vaa­leissa.

Tänä syksynä käydään korkea­kou­lu­jen edus­ta­jis­to­vaa­leja. Äänes­tä­mällä poliit­tista ehdo­kasta tiedät mitä saat!

Arvon opis­ke­lija!

Edus­ta­jisto päät­tää, mitä opis­ke­li­ja­kun­nan ja yliop­pi­las­kun­nan jäse­nyys maksaa ja mitä opis­ke­lija siitä hyötyy. Opis­ke­li­ja­po­li­tii­kasta nous­taan usein eteen­päin myös valta­kun­nan poli­tiik­kaan. Me kokoo­mus­lai­set emme voi antaa opis­ke­lija- ja yliop­pi­las­kun­tien olla pelkäs­tään vasem­mis­to­lais­ten tai sitou­tu­mat­to­mien temmel­lys­kenttä. Kannus­tan sinua äänes­tä­mään kokoo­mus­laista ehdo­kasta edus­ta­jis­to­vaa­leissa!
- Petteri Orpo


Katso ehdok­kaasi tästä:

Yliopis­tot:

AYY

ISYY

JYY

LTKY

LYY

OYY

TYY

VYY

ÅAS

Ammat­ti­kor­kea­kou­lut:

HELGA

KOE

JAMKO

TAMKO

Äänes­ty­sa­jat:

AYY ennak­ko­ää­nes­tys 28.–31.10. ja vaali­päivä 1.–5.11.

ISYY ennak­ko­ää­nes­tys 29.10.–1.11. ja vaali­päivä 6.11.

JYY ennak­ko­ää­nes­tys 31.10.–1.11. ja vaali­päivä 4.–6.11.

LYY ennak­ko­ää­nes­tys 31.10.–1.11. ja 4.–5.11. ja vaali­päivä 6.11.

LTKY ennak­ko­ää­nes­tys alkaa 22.10. ja vaali­päivä on 1.–6.11.

OYY äänes­ty­saika 1.–6.11.

ÅAS äänes­ty­saika 29.10.–6.11.

HELGA äänes­ty­saika 30.10.–6.11.

JAMKO ennak­ko­ää­nes­tys 28.10.–6.11. ja vaali­päivä 6.11.

KOE äänes­ty­saika 30.10.–6.11.

TAMKO ennak­ko­ää­nes­tys 23.10.–6.11. ja vaali­päivä on 6.11. (äänes­ty­saika vaali­päi­vänä klo 9–15).

Katso vaali­tee­mat tästä

Kysyt­tä­vää? Ole yhtey­dessä:

kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den Juuso Manko­seen:
juuso.mankonen@kokoomusopiskelijat.fi
+358 40 143 6330‬

tai

kokoo­mus­nuor­ten Niilo Heino­seen:
niilo.heinonen@kokoomusnuoret.fi
+358 44 030 0851