Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän maahan­muut­to­ra­portti julkis­tettiin – kokoomus.fi
MENU
Month: November 2009

Month: November 2009

Juttuarkisto kuukauden mukaan:

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän maahan­muut­to­ra­portti julkis­tettiin

Julkaistu: 23.11.2009 Uncategorized

Kokoomus laatii raportit hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan pelas­ta­mi­sesta sekä talous­kasvun ja työlli­syyden vahvis­ta­mi­sesta

Julkaistu: 11.11.2009 Uncategorized

Kokoo­mus­opis­ke­lijat edelleen suurin puolue­ryhmä opiske­li­ja­kun­nissa

Julkaistu: 05.11.2009 Uncategorized

Maailman hyvin­voivin maa

Julkaistu: 03.11.2009 Uncategorized

Kokoomus.fi