• FI
 • SV
 • MENU
  Month: November 2009

  Month: November 2009

  Juttuarkisto kuukauden mukaan:

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män maahan­muut­to­ra­portti julkis­tet­tiin

  Julkaistu: 23.11.2009

  Kokoo­mus laatii rapor­tit hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­sesta sekä talous­kas­vun ja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­sesta

  Julkaistu: 11.11.2009

  Kokoo­mus­opis­ke­li­jat edel­leen suurin puolue­ryhmä opis­ke­li­ja­kun­nissa

  Julkaistu: 05.11.2009

  Maail­man hyvin­voi­vin maa

  Julkaistu: 03.11.2009