Minne vie korkeakoulutuksen tie?

Suomalainen korkeakoulupolitiikka on saavuttanut lakipisteen, jossa laajentuminen alueellisesti, alakohtaisesti ja opiskelijamäärissä on saavuttanut äärirajansa.

Taiteen perusopetus

Kokoomus tukee luovuuden edistämistä yhteiskunnassa tieteessä, taiteessa ja teknologiassa. Taide luo hyvinvointia yksilön ja yhteiskunnan tasolla ja sillä on globaalissa maailmassa positiiviset vaikutukset kansantalouteemme. Taiteen perusopetus on yksi tukipilari tässä työssä.

Akateemisten täydennyskoulutus retuperällä

Työelämän muutos nopeutuu ja osaamisen päivittämisen tarpeet lisääntyvät. YT-neuvotteluviidakko on alkanut koskettaa myös korkeasti koulutettuja, ja maassamme on herätty siihen, ettei vanhentunut koulutus – vaikkakin kenties korkean asteen – olekaan enää työllisyyden paras tae. Päinvastoin, vaikka korkeasti koulutettujen työttömyysaste on edelleen muuta väestöä matalampi, mutta kehitys on ollut päinvastainen; yleisen työttömyysasteen laskiessa korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyysaste on kohonnut ja epätarkoituksenmukainen, koulutustasoa vastaamaton työllistyminen kasvanut.

Korkeakoulukonsortio – vapaaehtoista yhteistyötä muodollisessa organisaatiossa

Korkeakoulupoliittisessa kehittämiskeskustelussa korkeakoulujen välisen yhteistyön tiivistäminen on muodostunut keskeiseksi korkeakoulutuksen uudistamisen välineeksi. Se on myös yksi opetusministeriön linjaamista rakenteellisen kehittämisen periaatteista. Korkeakoululaitosta kehitetään opetusministeriön mukaan yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja niiden välisistä yhteistyösopimuksiin perustuvista uusista yhteenliittymistä muodostuvana kokonaisuutena. Eräänä vaihtoehtona uudeksi korkeakoulutuksen organisaatiomuodoksi on tarjottu konsortiota. Näitä konsortiohankkeita on käynnissä ainakin Kuopiossa, Lappeenrannassa ja Oulussa. Arvioin seuraavassa lyhyesti sitä mitä konsortiolla tarkoitetaan ja mitkä ovat sen keskeiset haasteet.