Sankelo: Turvemaa-asiaan oikeansuuntainen linjaus

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Janne Sankelo on tyytyväinen suuren valiokunnan kantaan hiilirikkaiden maiden suojelusta.

Suuri valiokunta toteaa, että komission ehdotus kyntökiellosta aiheuttaisi ongelmia maatilojen rationaalisen kehittämisen näkökulmasta monilla alueilla Suomessa. Valiokunta katsoo, että hiilirikkaan maan määrittelyn vaikeuden vuoksi uuden vaatimuksen soveltaminen tulee rajata kosteikkoihin ja turvemaihin.

– Suuren valiokunnan linjaus on oikeansuuntainen ja antaa pohjaa jatkotyölle. Se mahdollistaa suomalaisen maatalouden erityispiirteiden huomioon ottamisen EU-neuvottelupöydissä ja maatalouden kehittämisen koko Suomessa myös tulevaisuudessa, Sankelo sanoo.

Sankelo toteaa, että ilmastonmuutoksen torjunta on tärkeää. Sen on kuitenkin tapahduttava eri maita tasapuolisesti kohtelevalla tavalla. Päästöjen vähentämiseksi on edistettävä parhaita käytäntöjä ja etsittävä kustannustehokkaita ratkaisuja.