Petteri Orpo: Sote-uudistuksessa ratkaisu

Kokoomuksen Petteri Orpon johtama koordinaatioryhmä löysi ratkaisun ja päätyi suosittamaan yksimielisesti linjauksia, joiden perusteella kuntakentän palvelurakenne tulevaisuudessa muotoutuu.

Linjausten tavoitteena on ollut yhdenvertaisten ja kattavien palveluiden varmistaminen suomalaisille. Koordinaatioryhmä korostaa, että mikäli kunnat muodostuisivat vain erikoistason sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen ja rahoittamiseen kykenevistä alueista, muodostuisi Suomeen noin 20 jättisuurta kuntaa. Tämän kokoiset kunnat eivät muodostuisi juuri lainkaan luontaisten asiointialueiden pohjalle.

– Nykyisellä kunta- ja palvelurakenteella palveluiden rajoitus, toimivuus sekä alueellinen tasa-arvoisuus ovat vaarassa. Uudistuksia tarvitaan. Kuntauudistuksen ja sote-uudistuksen toteutus ja yhteensovitus on ratkaistava alueellisesti parhaaseen tietoon nojautuen. Koordinaatioryhmämme on täyttänyt sille annetun tehtävän hyvässä hengessä?, sanoo ryhmän puheenjohtaja Petteri Orpo.

Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa peruspalveluita ja saada muodostettua niin vahvoja kuntia, että ne pystyvät tulevaisuudessakin hoitamaan velvoitteet sekä lunastamaan palvelulupauksen.

Uudistuksen linjaustyössä ehdotetaan, että alle 20 000 asukkaan kunnassa ei ole oikeutta järjestää itse sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Perustason alueet, 20 000 ? 50 000 asukkaan kunnat, järjestävät perustason sosiaali- ja terveyspalvelut. Vähintään noin 20 000 asukkaan kunta voi myös toimia perustason alueen vastuukuntana.

Varsinaisia sote-alueita ovat laajan perus- ja erityistason alueet ja ne ovat vastuussa kaikista lakisääteisistä sosiaali- ja terveyspalveluista, myös erikoissairaanhoidosta. Vähintään 50 000 asukkaan kunta voi järjestää laajan perustason sosiaali- ja terveyspalveluja. Kunnan on myös toimittava sote-alueen vastuukuntana, jos se on maakunnan keskuskaupunki.

Myös muut 50 000 asukkaan työssäkäyntialueen keskuskunnat voivat toimia sote-alueen vastuukuntana. Metropolialueen kysymykset määritellään erikseen niin, että sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttaminen on tarkoituksenmukaista yhdyskuntarakenne huomioiden.

Sairaanhoitopiirien järjestämisvastuu lakkaa 2016 lopussa ja siirtyy perustettaville sote-alueille.

– On hienoa, että vastuullisuus voitti ja kaikkien suomalaisten kannalta välttämätön hanke etenee. Väestön ikääntyminen, elinkeinorakenteen muutos sekä muuttoliike koskevat kaikkia kuntia. Tärkeintä on, että laadukkaat peruspalvelut pystytään turvaamaan jatkossakin. Koordinaatioryhmän linjaukset ovat Kokoomuksen tavoitteiden mukaisia.?, sanoo Orpo.

Lisää aiheesta löytyy valtioneuvoston verkkosivuilta www.vn.fi