Paula Risikko: Sote-uudistus etenee

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen etenee. Tänään lähtivät lakiluonnokset julkisuuteen ja syksyllä lausunnoille. Kyseessä on yksi maamme tärkeimpiä uudistuksia.

Uudistuksen päätavoite on pidetty mielessä ja tärkeää se on pitää jatkossakin mielessä eli laadukkaiden sote-palveluiden turvaaminen nyt ja tulevaisuudessa.

Valinnanvapaus etenee aikataulussa. Valinnanvapaus asettaa ihmisen sosiaali- ja terveyspalvelujen keskiöön. Valinnanvapauden tarkoitus on parantaa palveluiden laatua ja vaikuttavuutta sekä helpottaa niiden saatavuutta.

On myös tärkeää, että pystymme jatkossakin kustantamaan palvelut kaikille suomalaisille. Tavoiteltua 3 miljardin kestävyysvajevaikutusta varmistetaan maakuntien rahoitusmallilla, jossa on kustannustehokkuuteen kannustava mekanismi.

Uudistus on merkittävä muutos myös paikallishallinnolle. Maakunnista ei tule kuntaan verrattavia yleistoimijoita, vaan erikoistuneita tarkkaan rajattujen tehtävien hoitajia. Vahva valtion koordinaatio on tarpeen uudistuksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Kunnat ovat edelleen paikallisdemokratian pääyksikkö. Niille jää selkeä rooli sivistyksen ja elinvoiman edistäjinä. Kunnilla on jatkossakin nk. yleinen toimivalta.

Nyt lausunnoille lähteviä pykäliä on paljon ja hiottavaa löytyy varmasti. Lausuntokierroksen jälkeen katsotaan rauhassa saadut lausunnot ja tehdään tarvittavat muutokset. Lakien loppuvalmistelu tehdään syksyllä ja valinnanvapaus astuu voimaan samalla kuin muukin uudistus eli 1.1.2019.

Työtä toki riittää, mutta eteenpäin kuitenkin mennään.