Outi Mäkelä: Kunnat voivat vaikuttaa sote-alueiden muodostumiseen

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Mäkelä on tyytyväinen eduskuntaryhmien saavuttamaan sote-sopuun. ?Peruslinja on selvillä ja kunnilla on mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen. Kunnat voivat päättää perustason alueiden muodostamisesta, sote-alueista sekä alueen vastuukunnasta. Normaalin lainkirjoitusprosessin yhteydessä vielä tarkentumattomat kohdat selkenevät?, Mäkelä muistuttaa.

Keskusta on kritisoinut hallituksen vahvoihin peruskuntiin nojaavaa mallia. ?Keskusta on valmis siirtämään sosiaali- ja terveydenhuollon ja sivistystoimen maakunnille ja peräänkuuluttaa samaan aikaan kunnallista itsehallintoa. Mitä hallinnoitavaa kunnille tässä mallissa jäisi? Pelkät sote-palvelut lohkaisevat kuntien menoista 60 prosenttia?, Mäkelä sanoo.

?Vastuukuntamallissa alueen kunnat ovat edustettuina yhteisen toimielimen kautta vastuukunnassa, joten niiden rooliksi ei jää pelkkä laskun kuittaaminen kuten nyt tapahtuu. Keskusta ei ole ilmeisesti tätä ymmärtänyt?, Mäkelä jatkaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa tärkeänä tavoitteena on taata, että palvelujen ja hoitoketjun yhdentyminen toteutuu. Esimerkiksi syrjäytymisvaarassa oleva nuori tarvitsee usein tuekseen sosiaali- ja terveyspalveluita, mutta myös sivistys- ja työvoimapalvelujen tiivistä yhteistyötä. Mäkelän mielestä nyt tehty ratkaisu tukee tavoitteen toteutumista. ?Keskusta puolustaa historiallista hallintorakennetta. Kokoomuksen mielestä tärkeintä on ratkaista, miten suomalaiset saavat tarvitsemansa palvelut?, Mäkelä summaa.