Katainen: Tosi kyseessä

Suomi on monilla kansainvälisillä mittareilla mitattuna kansakuntien parhaimmistoa. Korkea elintaso, hyvät koulut ja toimiva turvaverkko eivät kuitenkaan ole syntyneet itsestään. Ne on luotu kovalla työllä, viisaalla politiikalla ja lukuisten suomalaisten arkipäivän osaamisella, vaikkapa peruskoulun opetuksen kehittämisessä. Samaa työn tekemisen arvostusta ja kaukonäköisyyttä tarvitsemme myös nyt, kun hyvinvointimalliamme haastetaan rankasti.

Julkisuudessa on puhuttu paljon kriisitietoisuudesta. Siis siitä, että olemmeko me suomalaiset tarpeeksi tietoisia Suomen nykytilasta ja siitä mihin olemme menossa. Joidenkin mielestä Suomi on jo kriisissä, toiset taas pitävät puheita turhana pelotteluna.

Tosiasia on, että Suomi velkaantuu vaarallista vauhtia. Suomalaisia yrityksiä ja niiden mukana työpaikkoja katoaa maailmalle kiihtyvällä tahdilla. Kansamme ikääntyy ja palvelutarve kasvaa. Samalla työikäisten veronmaksajien määrä vähenee.

Totuus on, että emme voi jatkaa näin. Ehdimme vielä kääntää Suomi-laivan suunnan, jos toimimme heti ja päättäväisesti. Asiat ovat vielä toistaiseksi omissa käsissämme.

Suomi on saatava pois näivettymisen polulta. Kurssinmuutos ei ole helppo, eivätkä päätökset tule olemaan suosittuja. Mutta ne ovat sitäkin tarpeellisempia.

Hyvänä esimerkkinä toimii edelleen 1990-luvun lama. Suomi velkaantui rajusti ja työttömyys runteli monia perheitä. Kotimaamme oli vapaassa pudotuksessa ja tulevaisuus näytti synkältä. Silloiset päättäjät osoittivat kuitenkin viisautta katkaisemalla Suomen velkakierteen tiukin ottein ja samalla tekemällä rohkeita uudistuksia. Ratkaisevassa asemassa olivat tuolloin kasvua ja työllisyyttä parantanut verouudistus, panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä kilpailun parantaminen esimerkiksi telemarkkinoilla. Tämä toi suomalaisille työpaikkoja ja toimeentuloa moniksi vuosiksi.

Samaa henkeä tarvitsemme myös nyt. Suomi on saatava takaisin kasvu-uralle. Meidän on tehtävä tarvittavat päätökset, joilla Suomi pidetään jatkossakin menestyvien kansakuntien joukossa. Tarvitsemme isoja päätöksiä, joilla vahvistetaan talouden kasvupotentiaalia, parannetaan yritystoiminnan ja työllistämisen edellytyksiä, pidennetään työuria ja lisätään julkisten palvelujen tuottavuutta.

Hallitus kävi viime viikon puolivälitarkastelussa läpi hallitusohjelman toteutumista ja tarvittavia toimenpiteitä. Tiedämme, mitä meidän on tehtävä. Nyt meidän on vain toteutettava se, mitä olemme luvanneet.

Tällä viikolla ministerit työstävät yksityiskohtaisia päätösehdotuksia. Tämän jälkeen hallitus hioo ratkaisuja kasaan. Maaliskuun lopulla kehysriihen istunnossa tehdään tämän hallituskauden tärkeimmät päätökset. Pöydästä ei nousta ennen kuin tarpeelliset päätökset ovat kasassa.

Kaikkien osapuolten on nyt ymmärrettävä, että kyse on koko Suomen ja kaikkien suomalaisten yhteisestä edusta. Nyt kysytään viisautta nähdä omaa lyhyen tähtäimen etua pidemmälle. Selvää on, että jos Suomen suuntaa ei käännetä, kaikki häviävät. Työpaikkojen katoaminen ja palveluiden rapistuminen jatkuvat.

Mutta kun hallitus ja työmarkkinajärjestöt pystyvät päätöksiin, Suomi ja suomalaiset voittavat – kaikki voittavat.

Suomalaiset ovat aina arvostaneet päättäjiä, jotka vaikeiden ja kipeidenkin päätösten edessä kantavat vastuunsa.

Seuraavat viikot ovat ratkaisevia.

Turun Sanomat, 5.3.2013