Sami Paatero ministeri Häkkäsen erityi­sa­vus­ta­jaksi – kokoomus.fi
MENU
Sami Paatero ministeri Häkkäsen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Sami Paatero ministeri Häkkäsen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Julkaistu: 10.09.2018 Rekry-uutisia

Oikeus­mi­nisteri Antti Häkkänen on kutsunut erityi­sa­vus­ta­jakseen oikeus­mi­nis­te­riöön oikeus­tieteen maisteri Sami Paateron. Hän aloittaa tehtä­vässä 17.9.2018.

Sami Paate­rolla on pitkä­ai­kainen kokemus valtion­hal­lin­nosta, eduskun­nasta sekä tekno­logia-alan yrityk­sistä eri asian­tuntija- ja johto­teh­tä­vistä. Paatero on aiemmin toiminut ulkoa­siain­mi­nis­te­riössä lainsää­dän­tö­sih­teerinä, puolus­tus­mi­nis­te­riössä vanhempana halli­tus­sih­teerinä sekä liikenne- ja viestin­tä­mi­nis­te­riössä neuvot­te­levana virka­miehenä. Lisäksi Paatero on toiminut useiden minis­te­reiden erityi­sa­vus­tajana ja valtio­sih­teerinä sisäasiain­mi­nis­te­riössä, liikenne- ja viestin­tä­mi­nis­te­riössä ja valtio­va­rain­mi­nis­te­riössä sekä Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän pääsih­teerinä.

Hänen vastuullaan on erityi­sesti liikenne- ja viestin­tä­mi­nis­teriön sekä ympäris­tö­mi­nis­teriön maankäyttö- ja raken­nus­asioiden seuranta sekä näiden asioiden seuranta EU-minis­te­ri­va­lio­kun­nassa. Lisäksi hän vastaa sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuksen seuran­nasta.

Erityi­sa­vustaja Paateron tavoittaa 17.9. alkaen, sähkö­posti etunimi.sukunimi@om.fi


Kokoomus.fi