Pieti­käinen: EU:n rahoi­tus­ke­hyk­sessä päätetään mitä oikeasti tehdään – kokoomus.fi
MENU
Pieti­käinen: EU:n rahoi­tus­ke­hyk­sessä päätetään mitä oikeasti tehdään

Pieti­käinen: EU:n rahoi­tus­ke­hyk­sessä päätetään mitä oikeasti tehdään

Julkaistu: 13.03.2013 Julkaisut

Kun päätetään Euroopan unionin rahoi­tus­ke­hyk­sestä vuoteen 2020, päätetään oikeasti siitä mitä tehdään.

EU:ssa tehdään paljon ohjelmia kasvusta ja tutki­muksia mm. resurs­si­te­hok­kuu­desta ja innovaa­tioista. Mutta kuten arjes­sakin, puheet ovat puheita. Se minne rahat laitetaan ratkaisee sen mitä oikeasti tehdään.

Video­blo­gissaan MEP Sirpa Pieti­käinen kertoo mitä Euroopan parla­mentti toivoo EU:n monivuo­ti­selta budje­tilta.


Kokoomus.fi