Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Pieti­käi­nen: EU:n rahoi­tus­ke­hyk­sessä pääte­tään mitä oikeasti tehdään

Pieti­käi­nen: EU:n rahoi­tus­ke­hyk­sessä pääte­tään mitä oikeasti tehdään

Julkaistu:

Kun pääte­tään Euroo­pan unio­nin rahoi­tus­ke­hyk­sestä vuoteen 2020, pääte­tään oikeasti siitä mitä tehdään.

EU:ssa tehdään paljon ohjel­mia kasvusta ja tutki­muk­sia mm. resurs­si­te­hok­kuu­desta ja inno­vaa­tioista. Mutta kuten arjes­sa­kin, puheet ovat puheita. Se minne rahat laite­taan ratkai­see sen mitä oikeasti tehdään.

Video­blo­gis­saan MEP Sirpa Pieti­käi­nen kertoo mitä Euroo­pan parla­mentti toivoo EU:n moni­vuo­ti­selta budje­tilta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content