Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Pieti­käi­nen: EU:n rahoi­tus­ke­hyk­sessä pääte­tään mitä oikeasti tehdään

Pieti­käi­nen: EU:n rahoi­tus­ke­hyk­sessä pääte­tään mitä oikeasti tehdään

Julkaistu:

Kun pääte­tään Euroo­pan unio­nin rahoi­tus­ke­hyk­sestä vuoteen 2020, pääte­tään oikeasti siitä mitä tehdään.

EU:ssa tehdään paljon ohjel­mia kasvusta ja tutki­muk­sia mm. resurs­si­te­hok­kuu­desta ja inno­vaa­tioista. Mutta kuten arjes­sa­kin, puheet ovat puheita. Se minne rahat laite­taan ratkai­see sen mitä oikeasti tehdään.

Video­blo­gis­saan MEP Sirpa Pieti­käi­nen kertoo mitä Euroo­pan parla­mentti toivoo EU:n moni­vuo­ti­selta budje­tilta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content