Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Petteri Orpo: Työmarkkina­järjestöjä kiri­te­tään suoma­lais­ten työpaik­ko­jen vuoksi

Petteri Orpo: Työmarkkina­järjestöjä kiri­te­tään suoma­lais­ten työpaik­ko­jen vuoksi

Julkaistu:

“Keskus­tan Kimmo Tiili­kai­nen väit­tää halli­tuk­sen ulkois­ta­van vastuu­taan työmark­ki­na­jär­jes­töille. Väärin ymmär­retty. Päämi­nis­teri Katai­nen ja valtio­va­rain­mi­nis­teri Urpi­lai­nen vaati­vat puheis­saan työmark­ki­na­jär­jes­töiltä toimia asoissa, jotka niille kuulu­vat”, Orpo vastaa.

“Halli­tus ei palk­ka­rat­kai­suista päätä. Vai haluai­siko Keskusta alkaa päät­tä­mään palkoista? Edel­li­sen, keskus­ta­joh­toi­sen halli­tuk­sen aikana jo sovit­tiin, että työura­ky­sy­myk­sessä pallo on työmark­ki­na­jär­jes­töillä”, Orpo jatkaa.

“Olisi vält­tä­mä­töntä, että järjes­töt sopi­si­vat niiden päätän­tä­val­taan kuulu­vista isoista asioista nyt, eikä vasta joskus hamaassa tule­vai­suu­dessa. Uusien työpaik­ko­jen ja kasvun luomi­nen on nyt tärkeintä. Halli­tus kokoon­tuu parin viikon päästä päät­tä­mään omista toimis­taan. Sitä vastuuta ei kukaan ole pake­ne­massa. Laajalla rinta­malla on saatava aikaan päätök­siä, joilla Suomen tule­vai­suus turva­taan”, Orpo painot­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

Skip to content