Petteri Orpo: Telak­ka­rat­kai­sulla turvataan tuhansia työpaikkoja – kokoomus.fi
MENU
Petteri Orpo: Telak­ka­rat­kai­sulla turvataan tuhansia työpaikkoja

Petteri Orpo: Telak­ka­rat­kai­sulla turvataan tuhansia työpaikkoja

Julkaistu: 26.02.2013 Julkaisut

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Petteri Orpo on erittäin tyyty­väinen ratkaisun löyty­miseen vaikeaan telak­ka­teol­li­suuden tilan­teeseen.

- Hallitus on raken­tanut laajan pelas­tus­pa­ketin eri tahojen kanssa ja rahoittaa itse operaa­tiota yli viidel­lä­kym­me­nellä miljoo­nalla. Tällä päätök­sellä on valtava merkitys etenkin Turun seudulle ja Varsinais-Suomeen sekä koko suoma­laisen meriteol­li­suuden tulevai­suu­delle, Orpo iloitsee.

Orpo korostaa erityi­sesti tukipää­töksen työllis­tävää merki­tystä. Hänen mukaansa katse on nyt kuitenkin suunnattava tulevai­suuteen.

- Tällä päätök­sellä turvataan tuhansia työpaikkoja. Valtion tuki varmistaa sen, että työn alla olevat TUI-tilaukset voidaan rakentaa Suomessa. Tekeillä olevien projektien aikana on nyt tärkeää palauttaa Turun telakan kannat­tavuus kestä­välle pohjalle. Näin voimme säilyä yhtenä maailman johta­vista ristei­li­jä­ra­ken­ta­jista myös tulevai­suu­dessa, Orpo toteaa.

Orpon mukaan hallitus ja erityi­sesti ministeri Vapaa­vuori ovat tehneet kaiken mahdol­lisen suoma­laisen telak­ka­teol­li­suuden pelas­ta­mi­seksi.

- Suurimman eduskun­ta­ryhmän puheen­joh­tajana haluan sanoa suuret kiitokset kaikille, jotka ovat olleet mahdol­lis­ta­massa tätä tärkeää päätöstä, Orpo päättää.


Kokoomus.fi