Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Päivitä yhteys­tie­tosi - voita Bose!

Päivitä yhteys­tie­tosi - voita Bose!

Julkaistu:

Jäsen, tai uusi jäsen!

Päivit­tä­mällä yhteys­tie­tosi jäsen­si­vuilla (jasensivut.kokoomus.fi) olet mukana Bose Sound­link II -matka­kai­ut­ti­men arvon­nassa. Kaikki kampanja-aikana liit­ty­neet, uudet jäse­net ovat auto­maat­ti­sesti mukana kampan­jassa. Tuo kysei­nen laite ei ole mikään turha melu­laa­tikko, vaan varsin kelpo väline musii­kin kuun­te­luun, niin kotona tai reis­sussa – sisäl­tää­hän se akun­kin.

Käytä tilai­suus, päivitä yhteys­tie­dot ja osal­listu arvon­taan!

Kampanja alkaa 15.8.2017 ja kestää 31.10.2017 klo 23:59 asti. Arvonta järjes­te­tään viikon kulut­tua kampan­jan päät­ty­mi­sestä.

Arvon­nan sään­nöt: localhost:5000/arvonnan-saannot/

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content