Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Päivitä yhteys­tie­tosi - voita Bose!

Päivitä yhteys­tie­tosi - voita Bose!

Julkaistu:

Jäsen, tai uusi jäsen!

Päivit­tä­mällä yhteys­tie­tosi jäsen­si­vuilla (jasensivut.kokoomus.fi) olet mukana Bose Sound­link II -matka­kai­ut­ti­men arvon­nassa. Kaikki kampanja-aikana liit­ty­neet, uudet jäse­net ovat auto­maat­ti­sesti mukana kampan­jassa. Tuo kysei­nen laite ei ole mikään turha melu­laa­tikko, vaan varsin kelpo väline musii­kin kuun­te­luun, niin kotona tai reis­sussa – sisäl­tää­hän se akun­kin.

Käytä tilai­suus, päivitä yhteys­tie­dot ja osal­listu arvon­taan!

Kampanja alkaa 15.8.2017 ja kestää 31.10.2017 klo 23:59 asti. Arvonta järjes­te­tään viikon kulut­tua kampan­jan päät­ty­mi­sestä.

Arvon­nan sään­nöt: localhost:5000/arvonnan-saannot/

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content