• FI
 • SV
 • MENU
  Päivitä yhteys­tie­tosi - voita Bose!

  Päivitä yhteys­tie­tosi - voita Bose!

  Julkaistu: 15.08.2017 Järjestö Julkaisut

  Jäsen, tai uusi jäsen!

  Päivit­tä­mällä yhteys­tie­tosi jäsen­si­vuilla (jasensivut.kokoomus.fi) olet mukana Bose Sound­link II -matka­kai­ut­ti­men arvon­nassa. Kaikki kampanja-aikana liit­ty­neet, uudet jäse­net ovat auto­maat­ti­sesti mukana kampan­jassa. Tuo kysei­nen laite ei ole mikään turha melu­laa­tikko, vaan varsin kelpo väline musii­kin kuun­te­luun, niin kotona tai reis­sussa – sisäl­tää­hän se akun­kin.

  Käytä tilai­suus, päivitä yhteys­tie­dot ja osal­listu arvon­taan!

  Kampanja alkaa 15.8.2017 ja kestää 31.10.2017 klo 23:59 asti. Arvonta järjes­te­tään viikon kulut­tua kampan­jan päät­ty­mi­sestä.

  Arvon­nan sään­nöt: localhost:5000/arvonnan-saannot/