Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / EU / “Our choice for Presi­dent of the Euro­pean Commis­sion is Alex Stubb”

“Our choice for Presi­dent of the Euro­pean Commis­sion is Alex Stubb”

Julkaistu:

Strong support from the Nordics and the Baltics for Alexan­der Stubb to become the EPP Spitzen­kan­di­dat.

“We, the Leaders of EPP member parties in Finland, Sweden, Esto­nia, Latvia and Norway, believe that it is time for the next gene­ra­tion of Euro­peans to take the lead in the Euro­pean Union.

That is why we support Mr. Alexan­der Stubb for EPP Candi­date for Presi­dent of the Euro­pean Commis­sion. We believe that Mr. Stubb is best suited to help the EPP parties to win the Euro­pean Parlia­ment elec­tion next spring, get the support of the Euro­pean Council and the Euro­pean Parlia­ment and finally, run the Euro­pean Commis­sion. He has the requi­red expe­rience, commu­nica­tion and language skills, and a pro-Euro­pean, posi­tive and prag­ma­tic vision for Europe.

Euro­pean values are under attack from both inside and outside the Euro­pean Union. Respect for human dignity, free­dom, democ­racy, equa­lity, the rule of law and human rights, inclu­ding the rights of persons belon­ging to mino­ri­ties, are the foun­da­tion of Europe. Our values need and deserve a strong defen­der.

Inside, the EU needs to be more united. This means miti­ga­ting unneces­sary divi­sions between East and West, North and South. We must be better at high­ligh­ting what unites us instead of what diffe­ren­tia­tes us.

We need the member states to take more owners­hip in the Euro­pean project.

Outside, Europe must take more respon­si­bi­lity of its own destiny. As the United States and the United King­dom are in a process of volun­tary margi­na­li­sa­tion from world poli­tics, the Euro­pean Union needs to step in and fill the emer­ging power vacuums. This means step­ping up to the plate on issues such as secu­rity, migra­tion, climate change, sustai­nable growth and free, rules-based trade. By focusing on these issues and acting toget­her, the EU can provide more added value to the EU citizens and member states than by each member state acting alone.

As Presi­dent of the Euro­pean Commis­sion Mr. Stubb would stand up for Euro­pean values. He would strive for stron­ger, more united and focused Euro­pean Union. Mr. Stubb is in his own league with his background and expe­rience. Ten years in acade­mia and civil service, four years in the Euro­pean Parlia­ment, eight years in govern­ment as Prime-, Finance-, Foreign-, Trade and Europe Minis­ter, and a year at the Euro­pean Invest­ment Bank have given him a wealth of execu­tive and legis­la­tive expe­rience to serve Euro­pean citizens.

Most impor­tantly, Mr. Stubb’s background and expe­rience have made him a true pro-Euro­pean. He is posi­tive, inspi­ring and forward-looking leader. To make Euro­pean values and the Euro­pean project attrac­tive to new voters and youn­ger Euro­peans, we need a Presi­dent of the Euro­pean Commis­sion who repre­sents the next gene­ra­tion of Europe. Our choice for the job is Alex.”

Petteri Orpo, Kansal­li­nen Kokoo­mus
Ulf Kris­ters­son, Nya Mode­ra­terna
Helir-Valdor Seeder, Isamaa
Erna Solberg, Høyre
Arvils Ašera­dens, Vienotība

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.3.2024

Petteri Orpo: “Se, miten toimimme tänään määrit­tää suku­pol­vemme perin­nön”

Päämi­nis­teri Petteri Orpon puhui Euroo­pan parla­men­tin täysis­tun­noissa Stras­bour­gissa 13.3.2024. Puhe muutos­va­rauk­sin. Alku­pe­räi­nen puhe pidetty englan­niksi. Arvoisa puhe­mies, hyvä Roberta, arvoi­sat Euroo­pan

30.7.2023

Sirpa Pieti­käi­nen: Moderni orjuus on todel­li­suutta myös Euroo­passa

Toisin kuin histo­rian­kir­joista voisi usein päätellä, orjuus ei loppu­nut 1800-luvulla, kun orja­kauppa vaiheit­tain kiel­let­tiin. Maail­massa on edel­leen orjuutta, joka on

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

Skip to content