Osallistu Vaikut­ta­ja­kouluun – kokoomus.fi
MENU
Osallistu Vaikut­ta­ja­kouluun

Osallistu Vaikut­ta­ja­kouluun

Julkaistu: 15.05.2018 Järjestö Julkaisut

Osallistu Vaikut­ta­ja­kouluun

8.6.2018, Turku
Miten vaikutan politii­kassa?
Valeuu­tisten haasteet demokra­tiassa?
Minne matkaa Euroopan unioni 2020-luvulla?
Presi­dentti auditorio, Mauno kokous­keskus, Tykis­tökatu 6, Turku

Miten vaikutan politii­kassa?
Valeuu­tisten haasteet demokra­tiassa?
Minne matkaa Euroopan unioni 2020-luvulla?

Järjestäjä: Kansal­lisen Sivis­tys­liiton oppilas­kunta, Kansal­linen Kokemus ry
facebook.com/KansallinenKokemus

 

Ohjelma 8.6.2018

09.00-09.45 ILMOITTAUTUMINEN
09.45-10.00 Terve­tuloa Vaikut­ta­ja­kouluun 2018

10.00-11.30 AAMUPÄIVÄN OSIO
Miten vaikutan politii­kassa?
Mari-Leena Talvitie, kansan­edustaja
Lauri Tierala, yhteis­kun­ta­vas­taava, Finnair
Petri Lahesmaa, Director EU Affairs

Nuorena politii­kassa
Saara-Sofia Siren, kansan­edustaja
Lauri Kattelus, Turun kaupun­gin­hal­li­tuksen pj.
Janika Takatalo, Opiske­li­ja­liitto Tuhat­kunta pj.

LOUNAS klo 11.30-12.30

12.30-13.30 ILTAPÄIVÄN OSIO
Mitä minun tulee tietää sote-uudis­tuk­sesta?
Pentti Huovinen, professori

Maakunnat tulevat: mikä muuttuu
Janne Virtanen, edunval­von­ta­johtaja, V-S liitto

Disin­for­maatio hybri­di­vai­kut­ta­misen osana
Jukka Savolainen, Euroopan hybri­diuhkien torjunnan keskus

Toteu­tuuko tasa-arvo politii­kassa: onko sukupuo­lella väliä?
Sofia Vikman, kansan­edustaja, Kokoo­muksen Naisten Liiton pj.

Miten Kokoo­muksen organi­saatio toimii?
Veli-Pekka Manninen, koulu­tus­pääl­likkö, Kansal­linen Sivis­tys­liitto

WORKSHOP: Vaikut­ta­minen - Verkostot - Vaihtoeh­tois­to­tuudet

ILTAPÄIVÄKAHVIT klo 15.45-16.15

Euroopan Unioni 2020-luvulla
Aura Salla, EU komission puheen­joh­tajan erityi­sa­vustaja

16.45-17.00 VAIKUTTAJAKOULU 2018, yhteenveto

Ilmoit­tau­tu­minen Vaikut­ta­ja­kouluun
Osallis­tu­mis­maksu on 49 € / hlö.
Osallis­tu­mis­maksu sisältää Vaikut­ta­ja­koulun ohjelman (oikeudet ohjel­ma­muu­toksiin pidätetään), aamukahvin, buffet-lounaan ja iltapäi­vä­kahvit.
HUOM! Ilmoit­taudu viimeistään pe 1.6.2018!

Kokous­paikka: Presi­dentti auditorio, Mauno kokous­keskus, Tykis­tökatu 6 (BioCity), Turku

Lähetä nimesi ja yhteys­tietosi sähkö­pos­tilla vaikuttajakoulu2018@gmail.com
Kun ilmoit­tau­tu­misesi on vahvis­tettu saat lisätietoa ja maksu­ta­paohjeet.


Kokoomus.fi